In- en uitschrijven in Studielink

Belangrijke inschrijvingsinformatie voor collegejaar 2013-2014

(Her)inschrijven is alleen mogelijk via www.Studielink.nl . Je inschrijving en betaling van het collegegeld dienen uiterlijk 31 augustus 2013 te zijn afgerond. Het is niet mogelijk om je met terugwerkende kracht in te schrijven. Als je niet bent ingeschreven, kun je geen onderwijs volgen en kunnen geen resultaten worden ingevoerd. Je hebt ook geen recht op DUO faciliteiten als je niet bent ingeschreven.

Let op: als je na het behalen van je bachelordiploma geneeskunde ingeschreven blijft voor de bachelor, bijvoorbeeld omdat je nog vakken elders wilt volgen, je je reis met stufi wilt bekostigen of omdat je je vergeet uit te schrijven dan wordt dit als een tweede bachelor in de gezondheidszorg gezien en zal je het instellingsgeld van €15.000,- moeten gaan betalen! 

Inschrijven als masterstudent

Als je je bachelordiploma hebt afgerond en je bachelordiploma hebt aangevraagd, zorg er dan niet alleen voor dat je je in Studielink uitschrijft als bachelorstudent, maar ook dat je een inschrijfverzoek indient als masterstudent. Als je je niet voor 1 september (her)inschrijft, sta je per 1 september uitgeschreven in Studielink. Als je start met je master zonder ingeschreven te staan als masterstudent in Studielink, worden evt. behaalde resultaten in de master niet toegekend en ben je bovendien niet via IOO verzekerd. 

Je mag je in principe niet later dan 31 augustus (her)inschrijven. De enige uitzondering hierop geldt voor startende masterstudenten. Als je klaar bent met je bachelor en je begint pas later in het collegejaar met je master, kun je je via Studielink later inschrijven als masterstudent.

Voor de maanden die je niet ingeschreven staat, betaal je ook geen collegegeld, maar heb je ook geen recht op studiefinanciering of het studentenreisproduct.

Stel nu dat je gaandeweg het jaar klaar bent met je bachelor, je bachelordiploma aanvraagt en je uitschrijft als bachelorstudent in Studielink en je moet of wilt nog een bepaalde periode wachten voordat je met je master begint, dan moet je je wel per eerste van de maand waarin je je master begint in Studielink inschrijven voor de master.

Let wel op: het maakt niet uit met welke stage je de master begint (klinische, keuze- of wetenschappelijke stage). Je moet als je met de master begint altijd per eerste van die betreffende maand als masterstudent ingeschreven staan in Studielink.

Lees voor je start met de master ook goed de informatie m.b.t.; Aanmelden Master bij het Ondewijs Service Centrum

Waar moet je op letten als je langer dan drie maanden uitgeschreven bent?

Stel dat je  een lange tijd moet of wilt wachten tussen het afronden van je bachelor (het behalen van je diploma) en de start van je masteropleiding en je bent in die tussenliggende periode niet ingeschreven, let dan goed op het volgende: als je langer dan drie maanden uitgeschreven bent, verloopt je studentaccount en heb je geen toegang meer tot Blackboard of je studentenmail. Je mailbox, home-directory, Blackboard en Digitaal Portfolio kunnen periodiek opgeruimd worden. Bewaar belangrijke stukken dan ook elders.

Tegen de tijd dat je met je masteropleiding begint, moet je echter wel de informatie daarover lezen op Blackboard. Ook wordt de informatie die belangrijk is voor het starten naar je studentenmail gestuurd. Je moet in dit geval twee dingen doen:

  • via de studieadviseur een tijdelijk gastaccount Blackboard aanvragen,
  • tijdig het masterteam laten weten dat je in verband met tijdelijke uitschrijving alleen bereikbaar bent op je persoonlijke e-mailadres en deze natuurlijk ook even meesturen naar master.info@vumc.nl.

Zie verder ook de uitgebreide informatie bij veel gestelde vragen aan de studentendecaan.

 

 © Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl