Studentbegeleiding

Studentbegeleiding binnen de opleiding geneeskunde is niet alleen een taak van de studieadviseurs. Studentbegeleiding gaat voor de opleiding geneeskunde niet alleen om het halen van je tentamens maar ook om het bevorderen van je professionele ontwikkeling van student tot arts. We hebben in de opleiding een aantal momenten om stil te staan bij de groei die je maakt, bijvoorbeeld tijdens je portfoliogesprek. Daarin spreek je met je tutor over je professionele ontwikkeling. Ook andere docenten begeleiden je, misschien niet allemaal individueel, maar ook als groep. Bijvoorbeeld tijdens een practicum. Mocht je merken dat je vast loopt of dat je ruimte hebt om meer te doen, dan kun je dit natuurlijk altijd bespreken met je docenten of de studieadviseurs.