Betere planning

Interview met: Florien de Ruiter, hoofd Onderwijs en Studentenzaken

Roosters eerder bekend maken
“Twee weken van tevoren de nieuwe roosters bekend maken, was inderdaad wel heel kort dag. Maar we kunnen niet eerder met indelen van de studiegroepen beginnen dan nadat we alle uitslagen van de toetsen binnen hebben. Vorig jaar hebben we al tijd gewonnen, dit jaar konden we de indeling nog wat vervroegen naar begin augustus – ongeveer een maand voor de start van het nieuwe studiejaar. Maar daarmee is de grens wel bereikt, denk ik.”

Planning rond tentamens
“In het nieuwe bachelorcurriculum hebben we zo gepland dat de dag voor het tentamen altijd is vrijgeroosterd. En: alle cursussen eindigen op vrijdag, de nieuwe starten op maandag.”

Minor van een andere studie
“Met ingang van studiejaar 2016-2017 kunnen onze studenten aan het begin van het derde bachelorjaar een minor doen in de vorm van keuzeonderwijs bij SMS maar ook is een volledige minor buiten geneeskunde mogelijk. Dat betekent een enorme ingreep in ons curriculum, maar we willen heel graag tegemoet komen aan deze wens van onze studenten.”

Zelf regelen plek semi-artsstage
“We hebben met de ziekenhuizen waarmee we samenwerken in de opleiding van geneeskundestudenten contracten afgesloten voor een bepaald aantal semi-artsen. Daardoor zijn studenten verzekerd van een goede stage kwaliteit en de ziekenhuizen van een vastgesteld aantal semi-artsen die ze inroosteren op de poli en bij opnames. Studenten kiezen de semi-arts discipline. . Zelf een stageplaats regelen kan alleen als alle gecontracteerde plekken bezet zijn. Deze zelfgezochte plek moet overigens wel worden goedgekeurd door de examinator, zie procedure.

Wachttijd tussen M1 en M2
“Die is er in M15 niet meer nu per september 2015 elke student bij de start van de cofase een rooster krijgt voor de hele cofase. Gedurende de overgangsperiode waarin zowel M8 als M15 wordt aangeboden is er voor een aantal studenten nog wel sprake van wachttijd tussen M1 en M2”.