Meer wetenschappelijk onderzoek

Interview met: cursus coördinator Sietske Sikkes

Elk jaar is er de Nationale Studenten Enquete (NSE). In deze rubriek mensen aan het woord die vertellen wat we met de uitkomsten doen, waarom dingen zijn zoals ze zijn, en wat nu (nog) niet kan. Deze keer de cursuscoördinator van medisch-wetenschappelijk onderzoek 2 Sietske Sikkes. “Kennis over wetenschappelijk onderzoek is de kern van een academische opleiding.”

Er wordt nadrukkelijk gevraagd om meer wetenschappelijk onderzoek. “Die opmerkingen herken ik heel erg. Bij het vak 'professionele ontwikkeling en wetenschap' aan het eind van het laatste bachelorjaar hoorde ik vaak studenten verzuchten dat ze dit veel eerder hadden willen hebben. Dan hadden ze bijvoorbeeld hun referaten anders aangepakt, wetenschappelijke artikelen kritischer kunnen beschouwen. Ook was onduidelijk wat er nu precies van ze werd verwacht, aangezien we de stof pas in het derde jaar toetsten.”

Wat verandert er?
“In de herziene bachelor komt in het eerste jaar al vrij snel een blok medisch-wetenschappelijk onderzoek 1 (mwo-1), in het tweede jaar gevolgd door deel 2 (mwo-2). Beide blokken ronden we af met een toets. Dit is een enorme verbetering. Vanaf het allereerste begin van je studie is  wetenschappelijk onderzoek een volwaardig vak en zo leggen we een stevige basis voor je academische vorming. De hele cyclus van wetenschappelijk onderzoek waarmee je als arts in aanraking kunt komen, komt aan bod. Kritisch kunnen lezen van wetenschappelijke artikelen, epidemiologie, formuleren van een vraagstelling, de aanpak van statistische toetsen, practica Engels schrijven, literatuur zoeken, het toepassen van onderzoeksbevindingen naar de klinische praktijk. Maar ook wetenschappelijke integriteit bij het doen van onderzoek. Fundamenteel, kwalitatief, kwantitatief onderzoek; het zit er allemaal in. Referaten en kritische reflectie op artikelen komen in een vroeg stadium van je studie al op een veel hoger wetenschappelijk niveau. En je bent natuurlijk veel beter toegerust voor je bachelorscriptie –  de afsluiting van het derde jaar.”

Komt er ook meer koppeling met de klinische praktijk?
“Ja. Nadrukkelijk. Was het voorheen een los blok waarin epidemiologie en statistiek 'droog' werden behandeld, nu koppelen we de beide nieuwe blokken aan klinische inhoud. Dan maak je de relevantie van een vak als statistiek bijvoorbeeld ook inzichtelijker. In mwo-2 is het thema de maligne longziekten. Daar komen alle componenten van wetenschappelijk onderzoek aan bod: prevalentie, incidentie, survival analyses, fundamenteel onderzoek. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Bij longkanker gaat het vaak om kwaliteit van leven, hoe lang ga je door met behandelen? Dat is een onderzoeksgebied op zich.”

Beide nieuwe blokken gaan dit studiejaar van start. Voor de huidige tweedejaars die mwo-1 niet hebben gehad, komt er een bijspijkercursus.”