Voorbereidingsbijeenkomst

Wanneer je voor je (klinische of wetenschappelijke) stage naar een niet-westers land gaat dan is het verplicht om voor vertrek een voorbereidingsbijeenkomst bijgewoond te hebben. Deze bijeenkomst is ook verplicht wanneer je stage gaat lopen op Aruba, Sint Maarten, Bonaire en Curaçao. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de betekenis van cultuur en je eigen verwachtingen t.a.v. de naderende internationale ervaring. Tevens worden dan enkele praktische zaken zoals verzekeringen, veiligheid, etc.  doorgenomen. De bijeenkomst bestaat uit één avond, waarin de ervaringen van andere studenten die eerder een coschap in het buitenland hebben gelopen centraal staan. Deze verplichte bijeenkomst wordt 6 keer per jaar georganiseerd.  De data van deze voorbereidingsbijeenkomsten zijn te vinden op de Canvascourse 'studeren in het buitenland'. Aanmelden voor een bijeenkomst kan via je contactpersoon van Bureau Internationale Samenwerking of via international@vumc.nl.