Tijdens en na je stage

Tijdens je stage/coschap

Neem tijdens je stage/coschap in het buitenland goed je stagemap deel 2 door. Deze map heb je voor vertrek van Bureau Internationale Samenwerking meegekregen. Hierin staat alle informatie over het aftekenen van de MRSA screening, het in orde maken van het facultair fonds, evaluatieformulieren en andere belangrijke informatie.

Voordat je in Nederland weer het ziekenhuis in mag voor je volgende stage dien je een MRSA screening te laten doen. De uitslag hiervan moet bekend zijn voordat je start met je volgende stage/coscohap. Maak van te voren een afspraak met Team Gezond Werken in VUmc voor deze MRSA screening.

Na je stage

Zoals beschreven in de handleiding coschappen in het buitenland (.pdf) doe je na het coschap in het buitenland een toets in het KTC. Beoordelingen van de semi-artsstage en wetenschappelijke stage in het buitenland verlopen via dezelfde procedure als voor de stages die in Nederland plaatsvinden. Na terugkomst van je keuzestage in het buitenland heb je een eindgesprek bij de discipline waarin je stage/coschap hebt gelopen, voor tropenstage/coschap kun je via Bureau Internationale Samenwerking een afspraak maken met de tropencommissie. Meer informatie hierover is ook te vinden in bovengenoemde handleiding coschappen in het buitenland (.pdf). Mocht je een prikaccident of een ander vervelend voorval hebben meegemaakt; meld dit alsjeblieft aan ons zodra je terug bent.