Bachelor Praktijkstage Zorg

Tijdens de bachelor is er al tijdens het eerste jaar een mogelijkheid om een studieonderdeel in het buitenland te doen; de praktijkstage zorg. Zie het opleidingsschema.

Praktijkstage zorg
De praktijkstage zorg vindt aan het eind van het tweede semester plaats. Gedurende vier weken loop je stage in een zorginstelling (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of verpleeghuis). Je voert hier een aantal praktijktaken uit, je observeert professioneel gedrag en je werkt mee op de afdeling als verpleeghulp. De praktijkstage zorg kan ook in het buitenland gedaan worden. Een (praktijk) stage in het buitenland kan tot doel hebben een gezondheidssysteem in een andere sociaal-culturele omgeving te leren kennen en/of kennis te maken met andere ziektebeelden. Aangezien er strenge eisen verbonden zijn aan de praktijkstages heeft VUmc een aantal instellingen in het buitenland geselecteerd waar jaarlijks zo'n 100 studenten een praktijkstage zorg kunnen lopen. De instellingen in het buitenland zijn te vinden op de Canvas course 'Studeren in het Buitenland' onder het kopje Bachelor:Praktijkstage zorg/Locaties.

Vanaf half oktober staat de inschrijving middels een digitaal aanmeldformulier open en kan je kenbaar maken of je interesse hebt voor een van de aangeboden locaties. Lees goed de aandachtspunten door voordat je het formulier invult.
Plaatsing gaat op basis van selectie middels een CV en motivatiebrief.