Bachelor minor abroad

Tijdens de bacheloropleiding kan je in het eerste semester van het derde jaar tijdens je minor aan een buitenlandse universiteit studeren. Zie het opleidingsschema.

Minor abroad


De minor vindt plaats tijdens het eerste semester van het derde jaar (24/30 EC). Je kunt tijdens deze minor ook studeren aan een buitenlandse universiteit waarmee de VU een samenwerkingsverband heeft. De procedure voor het volgen van een minor in het buitenland is selectief: je doet mee aan de VU brede selectie van study abroad mogelijkheden, meer informatie over de aanmeldprocedure vind je op vu-net. Voor een overzicht van internationale partners kun je op de website van de VU kijken. Na selectie beoordeelt de deelexamencommissie of de door jou voorgestelde minor voldoet aan de door de opleiding gestelde eisen voor een minor. De criteria waaraan een goedkeuringsverzoek moet voldoen vind je hier

IMG_7567
Student Faryel Badloe ging voor haar minor naar Singapore

In 2019 zullen in het eerste semester rond de 45 studenten de minor in het buitenland doen. Hieronder een overzicht van de bestemmingen in 2019:

City University Hong Kong
Concordia University
Deakin University Australia
Keele University
Koç University
Korea University
Ludwig Maximilians Universitat Munchen  
Nanyang Technological University
Northeastern University in Boston
Pontificia Universidad Católica de Chile
Simon Fraser University
Toulouse Business School
Universidade Federal de Rio Grande Sul
University degli Studi di Padova "Il BO"
University of Barcelona                 
University of Belgrado                  
University of Exeter
University of Helsinki                  
University of Kent
University of Lancaster
University of Leeds
University of New Brunswick, Fredericton
University of Ottawa
University of Queensland
University of Western Australia
Western University, School of Medicine