Semi-artsstage

Het is mogelijk om je semi-artsstage in het buitenland te volgen bij locaties uit ons aanbod. Neem ruim van te voren, minimaal een half jaar, maar het liefst een jaar van te voren, contact op met Bureau Internationale Samenwerking wanneer je interesse hebt voor een van deze aangeboden locaties. Plaatsing is geheel afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie op dat moment.

Neem daarnaast goed de handleiding buitenland M15 door voor de procedure die je moet doorlopen om voor je semi-artsstage naar het buitenland te gaan. Indien je de semi-artsstage buiten het aanbod wilt volgen, kan een verzoek worden ingediend bij de coördinator van de semi-artsstage. Ook hiervoor moet je altijd contact opnemen met BIS zodat je op tijd aan alle verplichte voorbereidingen kan voldoen.