Keuzeonderwijs

Er zijn verschillende mogelijkheden om keuzeonderwijs in het buitenland te doen. Je kunt een keuzecoschap lopen. Je kunt je wetenschappelijke stage ermee verlengen, je kunt stage lopen bij een organisatie en je kunt ook vakken volgen aan een universiteit in het buitenland.
Wanneer je stage wil gaan lopen bij een organisatie of wanneer je aan een buitenlandse universiteit vakken wilt gaan volgen, neem dan tijdig contact op met BIS om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het doen van een keuzecoschap (in te plannen na je semi-artsstage in M3) dan kun je op Canvas bij de course ‘studeren in het buitenland’ onder het kopje ‘mogelijkheden’  kijken waar er keuzecoschappen gedaan zouden kunnen worden. Studenten hebben tot nu toe keuzecoschappen gedaan in o.a. Tanzania, Duitsland, Zuid-Afrika, Singapore, Nepal, Aruba, Zwitserland, Suriname, Malawi en India. Alle keuzecoschappen in het buitenland vallen in de categorie 'zelf geregeld keuzeonderwijs in het buitenland' (zie ook de VU Canvascourse ‘keuzeonderwijs’), ook al regel je deze stages in sommige gevallen met behulp van contactpersonen van VUmc. Buiten de plaatsen die je op Canvas aantreft, is het ook mogelijk om een keuzecoschap te doen in een ziekenhuis dat je zelf gevonden hebt in het buitenland.

Er zijn echter wel voorwaarden aan keuzecoschappen in het buitenland verbonden; dus voordat je alles gaat regelen, neem eerst contact op met BIS om te overleggen of het om een geschikte stageplaats gaat. Dit geldt ook voor de locaties die op Canvast staan. Laat je overigens niet te snel afschrikken wanneer een instelling niet reageert op je verzoek om een keuzecoschap te mogen lopen. Soms werkt het bijvoorbeeld beter om eens te bellen of moet je gewoon net iets meer geduld opbrengen dan je in Nederland misschien gewend bent.
 
Er wordt een verschil gemaakt tussen 'discipline gebonden keuzecoscohappen' en 'tropenstages' (de laatste zijn dus disciplineoverschrijdend). Een tropenstage duurt 8 weken. Een disciplinegebonden keuzecoschap kan in sommige gevallen, in overleg met de afdeling, korter duren. Aanmelden voor het keuzeonderwijs gaat via KL-app. In de handleiding buitenland M15 staat verder de gehele procedure beschreven die doorlopen moet worden voordat je een stage in het buitenland kunt lopen. Zie Canvas.