Wetenschappelijke stage

Het is mogelijk om zelf je wetenschappelijke stage te regelen in het buitenland. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van directe contacten en samenwerkingsverbanden vanuit VUmc met universiteiten en onderzoeksinstituten in het buitenland. Via de stagecoördinatoren van VUmc kun je meer informatie verkrijgen over contacten in het buitenland bij specifieke disciplines. De contacten lopen namelijk vrijwel altijd via de stagecoördinatoren (Canvas course 'informatie over de wetenschappelijke stage' om erachter te komen wie dat zijn). Neem contact op met de coördinator van de discipline van jouw keuze; als het goed is kan deze je verder helpen bij het vinden van een onderzoeksplaats. Mocht je zelf een plaats hebben gevonden/geregeld vergeet dan niet het geheel te regelen in overleg met de stagecoördinatoren. Overigens raden wij aan om bij een wetenschappelijke stage in het buitenland de stageduur indien mogelijk te verlengen van 14 naar 24 weken.

Als je ongeveer weet waar en wanneer je stage gaat lopen dan kun je contact met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) opnemen. Dit doe je middels het invullen van het digitale aanmeldformulier. Zie voor meer informatie de Canvas course 'Wetenschappelijke stage'.  Zodra BIS de aanmelding binnen heeft, wordt je uitgenodigd voor een gesprek waarbij de stagemap van BIS wordt doorgenomen; hiermee kun je subsidie aanvragen en ook kun je vanaf dan aanbevelingsbrieven en dergelijke krijgen. Meld je stage minimaal 3 maanden voor vertrek aan!

Lees meer over de wetenschappelijke stage en neem daarnaast ook de handleiding buitenland M15 goed door waarin de procedure voor stage in het buitenland beschreven staat.