Coschappen in het buitenland

Reguliere klinische coschappen

Tijdens de co-fase kun je één van de klinische coschappen op Aruba, St. Maarten, Brussel of in Zuid-Afrika doen. Met name met het Horacio Oduber Hospital op Aruba hebben we een speciaal samenwerkingsverband; bekijk de film onderaan deze pagina om een indruk te krijgen van een coschap lopen op Aruba. In de informatie coschappen buitenland staat precies beschreven welke coschappen je op welke buitenland-locaties kunt volgen. Dit aanmeldformulier krijg voorafgaand aan de intake toegestuurd, waarna je bij de intake kunt aangeven welk coschap(pen) je in het buitenland zou willen doen.  Het heeft geen zin om je voor die tijd al aan te melden voor een coschap. In de handleiding coschappen in het buitenland vind je de verdere procedure als je geselecteerd bent om voor een coschap naar het buitenland te gaan. 

Coschap huisartsgeneeskunde

Een van de mogelijkheden om in de co-fase naar het buitenland te gaan is het coschap huisartsgeneeskunde op de locaties Aruba en Sint Maarten. Je kunt je, anders dan voor de klinische coschappen, ook nog in de loop van de co-fase hiervoor aanmelden, maar studenten die dit al bij de intake hebben gedaan, krijgen voorrang bij het indelen van de coplaatsen. Plaatsing bij een van de huisartspraktijken gaat anders dan plaatsing in een ziekenhuis. We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de huisartspraktijken en het is voor praktijken vaak lastig ver van te voren de beschikbare periode aan te geven. Hierdoor kan het soms pas kort voor de geplande periode bekend zijn of de stage daadwerkelijk door gaat of niet. We streven naar een definitieve plaatsing van 4 maanden voor vertrek.

Daarnaast kun je ook zelf een coschap huisartsgeneeskunde in het buitenland regelen. BIS heeft bijvoorbeeld contactgegevens van goedgekeurde huisartspraktijken in Suriname. Plaatsing bij een van deze praktijken regel je zelf. Je kunt bij BIS de contactgegevens opvragen en vervolgens zelf contact leggen. Ook kun je zelf een huisartsenpraktijk in het buitenland zoeken. Wel moet deze praktijk dan goedgekeurd worden door de coschap-coördinator huisartsgeneeskunde. De huisartsenpraktijk moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Neem voordat je zelf gaat zoeken daarom altijd eerst contact op met een van de medewerkers van BIS. Je kunt je aanmelden via het betreffende aanmeldformulier.

Coschap sociale geneeskunde

Wanneer je voor je coschap huisartsgeneeskunde naar het buitenland gaat, moedigen we je aan je coschap sociale geneeskunde hieraan te koppelen. Op Aruba en in Suriname zijn goedgekeurde locaties bij onder andere de jeugdgezondheidszorg. Je mag dit zelf regelen en je kunt bij de coschap-coördinator sociale geneeskunde de contactgegevens opvragen. Wanneer je je coschap sociale geneeskunde in het buitenland wilt doen, dien je altijd BIS en de planning (minimaal drie maanden voor je vertrek) hiervan op de hoogte te stellen. Je kunt eventueel ook alleen voor het coschap sociale geneeskunde naar het buitenland gaan op een zelf gevonden locatie. Goedkeuring hiervoor loopt eveneens via de coschap-coördinator sociale geneeskunde en ook hierbij geldt dat je eerst contact opneemt met een van de medewerkers van BIS (en de planning master) zodat je op tijd aan alle verplichte voorbereidingen kunt voldoen. Voor het betreffende aanmeldformulier klik je hier.