Wanneer kun je naar het buitenland?

Tijdens de bachelor- en masteropleiding zijn er een aantal momenten waarop je naar het buitenland kunt: 


Voor alle reguliere stages of coschappen die je in het buitenland loopt - en waar je dus ook studiepunten voor krijgt - kun je een beroep doen op een bijdrage uit het facultair fonds van € 250,00. Voor een stage binnen Europa van minimaal twee maanden kun je een Erasmus-beurs aanvragen. Wanneer een Erasmus-beurs is toegekend (ongeveer € 220,00 per maand), kom je niet meer in aanmerking voor een bijdrage uit het facultair fonds. Voor meer informatie zie ook Financiën en Beurzen.

Binnen het VUmc compas zijn er dus diverse mogelijkheden om één of meer coschappen in het buitenland te doen. Het gehele aanbod aan stageplaatsen in het buitenland vind je in de Canvas course ‘Studeren in het Buitenland’. Voor deze stages geldt dat VUmc je een gedegen voorbereiding biedt, als ook hulp bij eventuele incidenten of calamiteiten tijdens je stage in het buitenland.

De opleiding wijst je er expliciet op dat zij geen toestemming verleent aan, noch verantwoordelijkheid neemt voor, studenten die buiten het regulier aangeboden programma een stage lopen (of werk gaan doen) in een buitenlands ziekenhuis.

Daarom gelden de volgende regels:

  • Voor stages die binnen het curriculum vallen (dus curriculair zijn en leiden tot studiepunten voor je getuigschrift), benader je Bureau Internationale Samenwerking om je keuze kenbaar te maken en je gedegen voor te gaan bereiden op je stage. Deze voorbereiding is verplicht.
  • Andere stages of werkzaamheden dan bedoeld onder het vorige punt mag je niet in het buitenland volgen.
  • Indien je toch naar een buitenlands ziekenhuis gaat om daar te werken en ter plekke meldt dat je aan VUmc studeert, leidt dit niet tot hulp bij incidenten. Alle kosten en risico’s komen voor jouw rekening.
  • Bureau Internationale Samenwerking (BIS) en/of de studentenadministratie zal geen bewijs meegeven waarop staat dat je valt onder de verantwoordelijkheid van de opleiding tijdens deze werkzaamheden.