Minormarkt geneeskunde

04-12-2019

9.00-11.00 uur

Foyer van de Amstelzaal (VUmc, ziekenhuis)

Minormarkt geneeskunde

VU medisch centrum

Medisch

Voorlichtingsactiviteit

Naast onze eigen minoren, krijg je hier ook informatie over de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan tijdens de minor, of wellicht een minor te volgen aan een andere faculteit van de VU. 

We hopen je op de minorvoorlichting te mogen ontvangen!