Student Motivatie & Succes studie is weer gestart!

Met veel plezier kondigen wij aan dat wij komende maand weer ons longitudinaal onderzoek, de “Student Motivatie & Succes” (SMS) studie zullen afnemen.

05-11-2018 | 15:22

Met veel plezier kondigen wij aan dat wij in oktober weer ons longitudinaal onderzoek, de “Student Motivatie & Succes” (SMS) studie zullen afnemen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door team Onderzoek van Onderwijs. We weten dat burn-out een belangrijk probleem is en dat studentenorganisaties daarom ook graag zien dat hier aandacht aan wordt besteed. In deze studie kijken we naar factoren die van belang zijn voor de motivatie, het welbevinden en academische prestaties van geneeskundestudenten. Aan het begin van elk studiejaar versturen we de vragenlijst naar alle geneeskundestudenten van VUmc. Deelname is vrijwillig en na het invullen van de survey kunnen studenten een kopje koffie ophalen op VU campus. 

Dit longitudinale onderzoek loopt sinds 2015 en inmiddels zijn enkele resultaten verschenen in wetenschappelijke publicaties. Met de resultaten willen we het onderwijs aanpassen zodat het beter aansluit bij jullie behoeften. Meer informatie over deze onderzoeken kunnen jullie vinden op de website. Daar is ook de informatiebrief te vinden, waarin precies beschreven staat wat er van studenten verwacht wordt. Als er behoefte is aan meer informatie neem dan contact op met onderzoekvanonderwijs@vumc.nl.

Voor het slagen van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten deelnemen.