IO over interprofessioneel leren en werken

Vier experts in interprofessioneel leren vinden dat zorgverleners nog te veel vanuit hun eigen expertise redeneren en weren. Dat moet anders. Als aankomend artsen, verpleegkundigen, paramedici en maatschappelijk werkers met, over en van elkaar leren, is dat beter voor de patiënt.

08-07-2019 | 11:34

“De gezondheidszorg is gefragmenteerd. Zorgverleners claimen allemaal hun eigen kleine hoekje van het zorguniversum. Als je zegt: we zijn er voor het welzijn van de patiënt, niet voor ons eigen beroep, dan voorkomt dat incidenten en het bespaart kosten.” Aldus Canadees John Gilbert, grondlegger van interprofessioneel leren.

IO Magazine
Lees IO over dit belangwekkende onderwerp, maar ook over:

  • toekomstbestendig opleiden voor de zorg
  • de arts van de toekomst volgens Amir Abdelmoumen 
  • interprofessionele studentenpoli polyfarmacie