Maak kans op de Jong Talent Aanmoedigingsprijs!

Wil jij kans maken op de Jong Talent Aanmoedigingsprijs van de KNMG (een oorkonde, veel eer en 500 euro)? Meld je aan voor 26 augustus 2019.

18-07-2019 | 9:52

Heb jij in het studiejaar 2017/2018 of 2018/2019 je eerste studiejaar geneeskunde voltooid volgens de landelijke richtlijnen voor het aantal te behalen studiepunten én met goede individuele studieresultaten? Heb je daarnaast extra inspanning verricht in het werkveld van de geneeskunde met een relevante bijdrage aan een maatschappelijk thema? Bijvoorbeeld een initiatief of project, een (wetenschappelijke) publicatie, inzet als vrijwilliger, commissie e.d. waarvan het resultaat van betekenis is in het maatschappelijk veld?

Aanmelden
Meld je dan aan voor de Jong Talent Aanmoedigingsprijs van de KNMG (een oorkonde, veel eer en 500 euro)! Reageer vóór 26 augustus a.s. door de volgende documenten te sturen naar bachelor.info@vumc.nl:

  • cijferlijst van je 1e en 2e studiejaar, met cijfergemiddelde 
  • CV (maximaal 2 A4tjes)
  • korte omschrijving van jouw ‘maatschappelijke prestatie’ (1/2 A4tje).

Na een voorselectie wordt door de opleiding de beste kandidaat van onze faculteit genomineerd voor deze prijs. Zie voor meer informatie www.khmw.nl