“Maak gebruik van je keuzevrijheid”

Vakken buiten de geneeskundeopleiding volgen? Veel studenten willen dat best. Toch gebeurt het nog weinig. Vijf vragen aan derdejaars geneeskundestudent Collin Exmann (19), die koos voor een minor aan de School of Business and Economics van de VU. Aanmelden voor een minor bij een andere faculteit kan vanaf 15 juli 2019.

17-07-2019 | 10:19

Waarom heb je voor de minor Health Care Management gekozen? 
“Het leek me leuk om mijn minor te gebruiken ter verbreding in plaats van verdieping. Juist de uitwisseling met andere (toekomstige) (zorg)professionals sprak mij aan. Ik volgde deze minor onder andere met studenten bedrijfskunde, economie, biomedische wetenschappen, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen, tandheelkunde en econometrie. Zij kwamen zowel van de VU maar ook van andere Nederlandse én buitenlandse universiteiten. Verder leek het mij interessant om meer te leren over het systeem waarin ik later als arts functioneer.”

Kun je wat meer vertellen over deze minor?
“Je leert vanuit verschillende disciplines kijken naar de gezondheidszorg en de manier waarop de zorg georganiseerd wordt. Zo waren er economische vakken over de financieringssystemen van zorginstellingen en hoe elke partij in het zorgstelsel uiteindelijk zijn eigen financiële doelen probeert te bereiken. Ook keken we naar de financiering binnen een ziekenhuis en waar bijvoorbeeld investeringen op worden beoordeeld. Een van de sociologische vakken ging in op hoe de verhoudingen tussen verschillende specialismen en beroepsgroepen liggen. Dit gaf mij een heel interessante inkijk in de 'ziekenhuiscultuur' en is iets wat ik zeker meeneem in mijn coschappen.”

Wat is je het meest bijgebleven aan dit semester?
“Het interdisciplinaire onderwijs was wat deze minor heel leuk maakte. Iedere student heeft eigenlijk al zijn eigen ‘specialiteit’. De docenten moedigden ons nog eens extra aan om elkaar aan te vullen en te helpen. Dankzij het kleinschalige onderwijs gebeurde dit ook. Zo keek men naar ons als geneeskundestudenten als het ging over medische termen of zorg voor speciale ziektebeelden (bijvoorbeeld langdurige zorgindicaties, vrijheidsbeperkende maatregelen, bepaalde bloedwaarden als mate voor kwaliteit of het volgen van een specifiek protocol). De studenten met bedrijfskundige en economische kennis konden mij weer helpen met het berekenen van economische utiliteiten of het opstellen van financiële jaarverslagen.” 

Vond je de omschakeling naar bedrijfskundige vakken lastig?
“Ja, het economische deel was tegelijkertijd ook het meest uitdagende deel van de minor. Bij het vak Finance moesten we bijvoorbeeld een businessplan schrijven, gebaseerd op allerlei economische berekeningen. Met slechts een jaar economie op de middelbare school was dit toch wel een uitdaging!”

Komend jaar start je met je coschappen, welke richting wil je op ná je studie?
“In de toekomst zou ik graag meer doen met management en beleid in de zorg. Ik denk dat het juist goed is om dit te doen vanuit het perspectief van de arts, om zo beter te kunnen inzien wat het effect van beleid is in de dagelijkse praktijk. Uit de minor bleek namelijk dat er soms een kloof bestaat tussen de zorgprofessionals en de bestuurslagen. Vanuit welk medisch specialisme ik dit ga doen weet ik nog niet, maar ik vind alle intern geneeskundige vakken erg leuk en in het bijzonder nefrologie. Ook wil ik later graag naar het buitenland en is het niet per se mijn plan om na mijn opleiding in Nederland te blijven.” 

Je kunt je vanaf 15 juli 2019 aanmelden voor deze minor. Lees meer ook meer over andere minoren aan de VU.