Tekort rolmodellen voor geneeskundestudent met migratieachtergrond

Ulviye Isik deed onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de motivatie van geneeskundestudenten met een migratieachtergrond centraal.

05-11-2019 | 12:41

Geneeskundestudenten met een migratieachtergrond ondervinden problemen om hun opleiding succesvol af te ronden. Zij concludeert dat er factoren zijn die belemmeren dat de student optimaal kan presteren. Er is een tekort aan rolmodellen met een migratieachtergrond; een medisch netwerk en ze hebben het gevoel er niet bij te horen.

Ook is er gebrek aan representatie van rolmodellen en geven studenten aan behoefte te hebben aan hulp bij netwerken en begeleiding in communicatievaardigheden. Hoewel dergelijke ervaringen op bepaalde momenten invloed hebben op hun motivatie blijven deze studenten gemotiveerd doorgaan met hun opleiding om hun doel om arts te worden te bereiken. Het onderzoek komt, mede op basis van input van studenten zelf, tot aanbevelingen om de leeromgeving van de geneeskundeopleiding zo in te richten dat de motivatie van studenten met een migratieachtergrond behouden blijft.

Amsterdam heeft 180 verschillende nationaliteiten. Om voldoende aan te sluiten bij de behoeften van patiënten is diversiteit onder zorgprofessionals van essentieel belang. Deze geneeskundeopleiding doet er dan ook alles aan om een diverse groep van geneeskundestudenten aan te trekken én te behouden. 

Promotie Ulviye Isik: Tekort rolmodellen voor geneeskundestudent met migratieachtergrond 
Dinsdag 5 november 2019, 13.45 u, Auditorium VU

Ulviye Isik