“Artsen moeten zich uitspreken over milieukwesties”

“Onze omgeving heeft grote impact op onze gezondheid. Daarom vind ik dat artsen zich moeten uitspreken over milieukwesties.” Laatstejaars geneeskundestudent Philip Elders kwam tot dit besef in Oxford waar hij een master immunologie volgde.

19-01-2021 | 9:49

Hij leerde er over planetary health: de invloed van grote natuurlijke processen op aarde op de gezondheid. “Daar realiseerde ik me pas echt dat als wij niks doen aan zaken als klimaatverandering en ontbossing, we problemen als de huidige coronapandemie niet kunnen voorkomen.”

Elders interesse voor duurzame ontwikkeling bracht hem begin 2019 naar Myanmar voor een wetenschappelijke stage (die hem een prijs opleverde voor wetenschappelijk meest getalenteerde masterstudent geneeskunde). In Myanmar raakte hij betrokken bij onderzoek naar de zoönose rickettsiose (een infectie die van dier op mens kan overgaan, net als covid-19). “Daar waren anderen al bezig met coronavirussen.”

Terug in Nederland begon Elders aan zijn coschappen. Hij miste de aansluiting bij het thema planetary health en wilde hiermee aan de slag gaan nadat hij werd geselecteerd als jongerenvertegenwoordiger voor de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En toen kwam corona. Elders stuurde een opiniestuk naar het Parool over zoönotische infecties en de invloed van ons gedrag hierop. Na publicatie in de krant volgde een uitnodiging voor een tv-interview – het thema ging leven. “Als jongerenvertegenwoordiger werd ik uitgenodigd om met een groepje van vijf experts Europarlementariërs te adviseren over ziektes die van dier op mens overgaan.”   

“Ik wil vooral verandering brengen op grote schaal, me bezighouden met duurzame ontwikkeling. Hoe ik na mijn studie daaraan richting ga geven, staat nog open. Eerst maar eens wat meer ervaring opdoen.”

Tekst: Irene van Elzakker
Foto: Mark Horn