Coronavirus - informatie en meest gestelde vragen (update 24 maart)

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatsen hier updates als deze het onderwijs van de Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit raken. Hou ook vooral je VU-mail in de gaten.

10-07-2020 | 13:14

ENGLISH BELOW   


Wij snappen dat je veel vragen hebt vanwege het coronavirus. In dit overzicht vind je de vragen en antwoorden die door jou en/of je medestudenten de afgelopen periode zijn gesteld. De lijst wordt steeds bijgewerkt. We hopen dat je begrijpt dat we niet alle vragen meteen kunnen beantwoorden. We werken hard aan goede oplossingen. 

UPDATE: WOENSDAG 24 MAART - 13.00 UUR 

Het kabinet heeft dinsdag 23 maart aangekondigd dat de lockdown vooralsnog wordt verlengd tot en met 20 april 4.30 uur. Voor het onderwijs zijn er daarmee op korte termijn nu geen versoepelingen. Wel is er het perspectief dat we eind april met behoud van anderhalve meter en de inzet van zelftesten, gedeeltelijk het onderwijs op de campus weer kunnen opstarten. De komende weken onderzoekt de VU samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wat de inzet van sneltesten vraagt en hoe studenten hierover kunnen beschikken. Zodra hier meer over bekend is worden studenten hierover geïnformeerd. De start van het onderwijs in periode vijf blijft voor nu online met uitzondering van het locatiegebonden onderwijs. 

Op 31 maart gaat de avondklok in op 22.00 uur i.p.v. 21.00 uur. De openingstijden van de gebouwen worden dan aangepast. De sluitingstijd van de VU-gebouwen wordt doordeweeks aangepast naar 21.00 uur. Tot die tijd geldt de sluitingstijd van 20.00 uur.

UPDATE 23 MAART
De FAQ Buitenland is bijgewerkt. 

Laatste update 24-2-2021, 14:00
BACHELOR:

Laatste update 25-2-2021, 12:00   
MASTER: 

Laatste update 23-03-2021  
BUITENLAND:

Handige documenten

Kijk hier de vlogs terug  

Last update 2 April 2020 We understand that you have many questions because of the Corona virus. In this overview you will find the questions and answers that you and / or your colleagues have recently asked. The list keeps getting updated. We hope you understand that we cannot answer all questions immediately. We work hard on good solutions.

Frequently asked questions master Oncology and master Cardiovascular Research 2 April 2020