Wetenschappelijke integriteit

Het VU medisch centrum en de Vrije Universiteit laten zich inspireren en verbinden door christelijke waarden en de daarin gewortelde levensbeschouwelijke overtuigingen en maatschappelijke opdrachten. Daarbij spelen drie kernwaarden een hoofdrol:

  • Betrokkenheid
  • Zorgvuldigheid
  • Ambitie

De kernwaarde 'zorgvuldigheid' vraagt van de beide instellingen, de afzonderlijke medewerkers en de studenten om in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening integer te handelen en daarbij de geschreven en ongeschreven regels die gelden voor wetenschappelijk handelen in acht te nemen en uit te dragen.

In dit kader onderschrijven VUmc en de VU de regels zoals die zijn geformuleerd door de KNAW, krijgt het onderwerp 'wetenschappelijke integriteit' aandacht in het onderwijs en zijn er door de Vrije Universiteit en VUmc ter bevordering van dit doel twee ombudsmannen benoemd.