Wetenschappelijke stage

banner_wetenschappelijkestage

Zowel in het eerste masterjaar als in het derde masterjaar kun je beginnen met je wetenschappelijke stage. Het doel van de wetenschappelijke stage (WS) is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek in een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en het uitbrengen van een duidelijk en adequaat mondeling en schriftelijk verslag daarover. Hiermee wordt inzicht nagestreefd in het functioneren en belang van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, met alle voor- en nadelen en problemen daaraan verbonden.

Meer informatie:
Wetenschappelijke stage
Onderzoeksprijzen