Veelgestelde vragen

VOLDOE IK MET MIJN VOOROPLEIDING AAN DE TOELATINGSEISEN?

Met een vwo-diploma met het juiste vakkenpakket voldoe je aan de toelatingseisen. Wil jij weten of je met je vooropleiding toelaatbaar bent tot de studie geneeskunde bij VUmc School of Medical Sciences? Kijk dan op de website van de VU of neem contact op met de Studentenbalie van de VU (via studentenbalie@vu.nl).

IK DOE NU VAVO, ONDER WELKE TRACK VAL IK DAN?

Als je na je havo of na het niet behalen van je vwo-diploma vavo bent gaan doen en je doet minimaal 8 vakken in één jaar, dan mag je meedoen aan de selectie via Track A. Doe je minder dan 8 vakken in één jaar, dan doe je mee aan de selectie via Track B.
Uiterlijk 15 juli moet je alle deficiënties hebben weggewerkt.

KAN IK, NADAT IK BEN GESELECTEERD VOOR DE OPLEIDING GENEESKUNDE, AANSPRAAK MAKEN OP DE TOPSPORTREGELING VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT?

Als je een bijzondere prestatie verricht op het gebied van sport of cultuur kun je een verzoek tot erkenning van je bijzondere status indienen bij het secretariaat van de Centrale Commissie Faciliteitenregeling. Dit kun je doen vanaf het moment dat je je opleidingsplaats hebt verzilverd voor de studie geneeskunde. De commissie toetst vervolgens of je voldoet aan de voorwaarden. Kijk voor informatie over de topprestatieregelingen op de website van de VU.

IK WOON IN BONAIRE, SINt EUSTATIUS, SABA, ARUBA, CURAÇAO, SINT MAARTEN of SURINAME, HOE KAN IK DEELNEMEN AAN DE SELECTIE?

Als je in Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Suriname woont, doorloop je dezelfde selectieprocedure als andere kandidaten en doe je mee aan de selectie via Track A of Track B. Voor kandidaten in deze landen is het onder voorwaarden mogelijk om de tweede ronde toetsen op afstand te maken, indien je door de eerste ronde komt. Wil je hiervan gebruik kunnen maken? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 februari een mail aan selectie@vumc.nl zodat we tijdig met je de zetten stappen kunnen afstemmen.

IK HEB EEN GEMIDDELD EINDCIJFER VAN EEN 8 OF HOGER GEHAALD OP HET VWO, WORD IK NU DIRECT GEPLAATST?

Bij de selectie voor het studiejaar 2020-2021 word je niet direct geplaatst wanneer je gemiddeld een 8 of hoger staat. Wel kijken we in de eerste ronde van de selectie naar de cijfers die je in de afgelopen drie jaar behaald hebt op het vwo. Hoe hoger je cijfers, hoe meer kans je maakt om geselecteerd te worden voor de tweede ronde van de selectie.

MIJN VRAAG STAAT ER NIET BIJ

Als je op de website geen antwoord op je vraag kunt vinden, dan kun je contact met ons opnemen via selectie@vumc.nl.