Informatie voor kandidaten 2020-2021

Op deze pagina informeren we de kandidaten die deelnemen aan de selectie voor studiejaar 2020-2021 over de procedure, waar relevant.  

Update 28-4-2020 13:00: Eenmalige uitbreiding capaciteit kandidaten opleiding geneeskunde

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft vandaag besloten om de instroom van kandidaten voor de Faculteit der Geneeskunde VU, onderdeel van Amsterdam UMC, uit te breiden. Deze uitbreiding van de instroom is eenmalig en is tot stand gekomen op verzoek van de faculteit om de miscommunicatie rondom de selectieprocedure te herstellen. De faculteit heeft kandidaten geselecteerd voor de geneeskundeopleiding voor het collegejaar 2020/2021 waarop normaal gesproken een numerus fixus geldt van 350 plaatsen en waarvoor zich meer dan 900 kandidaten hebben aangemeld.

Minister Van Engelshoven: “Deze aankomende studenten mogen niet de dupe worden van een fout bij de instelling. Ik ben blij dat het gelukt is om samen met de VU tot een oplossing te komen. Zo kunnen ook deze studenten hun droom om arts te worden waar gaan maken.”

Door maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moest de selectie van kandidaten worden aangepast. De CV’s en studieresultaten van kandidaten waren in ronde 1 reeds beoordeeld, en op basis van deze scores was een uitslag opgesteld. Ruim 550 kandidaten moesten toetsen afleggen, maar deze konden geen doorgang vinden. Om tot een gewogen keuze van de kandidaten voor de opleiding te komen zijn in een korte periode twee alternatieve methoden uitgewerkt ter vervanging van de toetsen, waaruit één methode werd gekozen.

Onder tijdsdruk is vervolgens een ranglijst op basis van de niet gekozen methode in Studielink ingevoerd. De nagezonden toelichtingsbrief was daarentegen gebaseerd op de andere methode. Hierdoor zijn 50 kandidaten gedupeerd geraakt. De faculteit betreurt het ten zeerste en erkent dat dit niet had mogen gebeuren. Door de toezegging van de minister kunnen deze 50 kandidaten alsnog aan hun studie geneeskunde beginnen. 

Opleidingsdirecteur Christa Boer: “We hebben alles op alles gezet om juist deze groep van 50 gedupeerden aan de opleiding te laten beginnen. Daarvoor hebben we de steun van de minister nodig gehad en we zijn haar en haar collega’s van het ministerie van OCW dan ook zeer erkentelijk dat we een passende oplossing hebben gevonden. We hopen dat de valse start voor deze toekomstige dokters hiermee is hersteld”.

Zoals ieder jaar is ook nu een grote groep kandidaten afgewezen voor de opleiding geneeskunde, omdat een numerus fixus wordt gehanteerd. 

Update: 21-4-2020 16:00: Met ingang van vanmiddag (dinsdag 21 april 2020) 16.00 uur is de telefoonlijn (020) 444 8010 gesloten. Natuurlijk blijven we per mail bereikbaar. Stuur je vragen naar selectie@vumc.nl.

Update 20-4-2020 18:00: In de namiddag van 20 april 2020 hebben alle kandidaten een toelichtingsbrief ontvangen naar aanleiding van de uitslag in Studielink. Voor vragen over deze uitslag kun je mailen naar selectie@vumc.nl.

Update 20-4-2020 10:00: Voor vragen kun je bellen naar telefoonnummer: (020) 444 8010 of een mail sturen naar selectie@vumc.nl.

Update 17-4-2020 21:,00: We hadden eerder vandaag gemeld dat alle gedupeerden zouden worden gebeld. Dat is helaas niet gelukt. We ontvangen ontzettend veel mails en telefoontjes. De telefoongesprekken duren gemiddeld zo’n 20 minuten, omdat bij de getroffen kandidaten begrijpelijkerwijs de emoties in de afgelopen dagen enorm zijn opgelopen. Onze medewerkers willen iedereen genoeg ruimte geven om hun kant van het verhaal te delen, en eventuele vragen zo goed als nu mogelijk te beantwoorden.
Op dit moment heeft onze prioriteit als selectieteam en andere ingeschakelde collega’s die ons nu te hulp schieten, om allereerst de circa 50 kandidaten te spreken die dachten zeker te zijn van plaatsing op basis van de door VUmc verzonden toelichting, terwijl zij conform de leidende rangnummers in studielink toch niet geplaatst zijn. Wij hebben hen nog niet allemaal kunnen spreken, maar zullen vanaf maandag ook de resterende kandidaten benaderen of opnieuw benaderen als we geen gehoor kregen.

We hopen op jullie begrip dat vragen en telefoontjes van andere kandidaten met vragen voorlopig nog even moeten wachten op antwoord.

In de loop van volgende week zullen herziene emails worden verstuurd met de toelichting die hoort bij de gepubliceerde ranking in studielink. Op dezelfde dag zal ook een toelichting worden gegeven over hoe de rangnummers zijn toegewezen in de ranking zoals in studielink is gepubliceerd. 

Update 17-4-2020 11:00:

Rectificatie bericht 15-4-2020, zie bij desbetreffende bericht. Zoals de update van 16-4-2020 stelt is de Studielink ranking leidend voor de plaatsing van kandidaten. Vanaf vandaag bellen we alle gedupeerde kandidaten. Ook zullen we een telefoonnummer openen waar vragen kunnen worden gesteld. 


Update 16-04-2020, 15.30 uur:

Beste kandidaat,

Gisteren - woensdag 15 april - is de uitslag van de selectieprocedure 2020-2021 voor onze opleiding Geneeskunde bekendgemaakt via Studielink. Aan het begin van de ochtend zijn we gestart met het verzenden van de persoonlijke toelichting bij de uitslag. Hierbij kregen we te maken met een technisch probleem: de rangnummers in Studielink en die in de toelichting correspondeerden niet. We hebben direct het verzenden gestaakt, zijn naar de oorzaak op zoek gegaan en hebben een bericht op de website geplaatst.

De reden dat de rangnummers in Studielink en in de toelichting niet correspondeerden is dat het twee verschillende rankings betroffen die op verschillende, gevalideerde methoden waren gebaseerd. De ranking die in Studielink is opgenomen is echter leidend voor onze plaatsing. Deze werkwijze is opgenomen in de regelgeving voor Selectie en Plaatsing 2020-2021.

Dit betekent dat jij misschien in de toelichting een gunstig rangnummer hebt ontvangen, maar in Studielink niet, of juist andersom.

We begrijpen dat er verwarring is ontstaan door onze werkwijze en bieden hiervoor onze oprechte excuses aan. De ranking zoals opgenomen in Studielink is leidend.

Wij gaan onderzoeken wat de consequenties zijn van dit besluit voor en gaan ons best doen om mogelijke oplossingen te vinden. Blijf je mail en onze website in de gaten houden. Via deze communicatiekanalen informeren wij je over verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Christa Boer, programmadirecteur Faculteit der Geneeskunde VU

Update 15-4-2020 19:00: Het gepubliceerde bestand in studielink blijkt inderdaad niet consistent met de ranking toelichting zoals vanochtend verstuurd vanuit selectie@vumc.nl aan een aantal kandidaten. Wij willen hiervoor onze excuses aanbieden, er blijkt sprake van een menselijke fout. Wij zijn in overleg over een oplossing, hier is nog geen besluit over genomen. Morgen aan het einde van de dag informeren we je verder.

15-4-2020: We ontvangen berichten dat de ranking zoals in studielink gepubliceerd niet overeenkomt met de uitslagen zoals wij deze ondertussen per email naar kandidaten hebben gestuurd. Dit wordt nu onderzocht. We vermoeden dat een verkeerd rankingbestand is ingelezen in studielink. Onze ranking zoals in de emails vanuit selectie@vumc.nl is leidend. We zoeken nu uit of het inderdaad verkeerd is gegaan bij het inlezen in studielink en hoe dit gecorrigeerd kan worden. Mocht je ook aan selectie bij een andere fixusopleiding hebben deelgenomen, dan vragen we je om je plaatsingsbewijs bij geen van beide opleidingen al  te verzilveren of op te geven. Dit voorkomt later herstelwerk als je keuze anders uitpakt n.a.v. de invoer van de juiste studielinkranking. Verdere communicatie volgt in de loop van de dag. Rectificatie 17-4-2020: de ranking zoals gepubliceerd in studielink is leidend. Kandidaten die een plaatsingsbewijs hebben aangeboden gekregen via studielink, dienen dit plaatsingsbewijs binnen 14 dagen te accepteren.


 • 8-10-2019: Wil je naar de VU Bachelordag op 1 of 2 november 2019? Meld je aan via deze link.
  Let op: Op 1 en 2 november zijn er werkzaamheden gepland op en rond station Amsterdam Zuid. De VU is daarom op een andere manier te bereiken dan gewoonlijk. Lees meer op www.vu.nl/bereikbaarheid.
  Rondom de VU campus is er slechts beperkt ruimte om te parkeren (betaald). Daarom raden we aan om met het openbaar vervoer te komen.
 • 19-12-2019: Extra informatie voor kandidaten die wonen in Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Suriname bij Veelgestelde vragen toegevoegd: Voor kandidaten in deze landen is het onder voorwaarden mogelijk om de tweede ronde toetsen op afstand te maken, indien je door de eerste ronde komt. Wil je hiervan gebruik kunnen maken? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 februari een mail aan selectie@vumc.nl zodat we tijdig met je de te zetten stappen kunnen afstemmen.
 • 17-01-2020: De informatie voor de eerste ronde van de selectie geneeskunde is rond 12.45 uur verzonden naar alle kandidaten die zich uiterlijk 15 januari 2020 hadden aangemeld via Studielink. De mail is verzonden naar jouw emailadres zoals bekend in Studielink. Geen mail ontvangen? Check eerst je Spam-folder, mocht de mail daar niet te vinden zijn, mail dan naar selectie@vumc.nl.
 • 22-01-2020: Let op! Er zit een limiet op de grootte van de bestanden die je kan uploaden. Zorg ervoor dat je bestanden niet te groot zijn. Je kunt op internet vinden hoe je de bestandsgrootte kan verkleinen.
 • 04-02-2020: Het deelname formulier voor de eerste ronde kon worden ingeleverd tot 31-01-2020 23:59 CET en is inmiddels niet meer beschikbaar. Alle kandidaten die een formulier hebben ingestuurd hebben daar een bevestigingsmail van ontvangen.
 • 04-02-2020: Op 4 februari 2020 is door de studentenbalie van de faculteit geneeskunde een verzoek tot het invullen van een enquête van de Erasmus MC gemaild aan alle selectiekandidaten geneeskunde bij de VU. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar selectie.
  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Er vindt geen selectie plaats op basis van deze vragenlijst. Het onderzoeksteam  bij Erasmus MC opereert volledig onafhankelijk van de selectie bij de VU. De data worden pas verwerkt door de onderzoekers bij het Erasmus MC nadat de uitslag van de selectie bekend is.
 • 21-2-2020: Zojuist zijn de laatste mails verstuurd met de uitslagen van ronde 1. Het informatiepakket voor ronde 2 zijn ook zojuist verzonden naar het emailadres zoals bij ons bekend bij je aanmelding op 15 januari.
 • 21-2-2020: In de emailtekst voor kandidaten van track B is helaas een fout geslopen. Er staat "Je puntentotaal is vervolgens vergeleken met dat van medekandidaten in track A om te komen tot een Z-score." Dit moet natuurlijk zijn "Je puntentotaal is vervolgens vergeleken met dat van medekandidaten in track B om te komen tot een Z-score." De genoemde behaalden punten en z-scores zijn dus zoals behaald binnen track B.
 • 24-2-2020: We adviseren kandidaten om het literatuurpakket te downloaden, en niet telkens opnieuw te openen via de link in het informatiepakket bij het voorbereiden op de selectiedagen. Dit ontlast de server. Lukt het downloaden van het bestand van circa 34 MB niet meteen? Probeer het dan op een later moment nog een keer. Hierbij ook een alternatieve link voor het downloaden van de literatuur. Gebruik het wachtwoord uit het informatiepakket.
 • 11-03-2020: Zojuist ontvingen alle kandidaten die mee doen aan ronde 2 onderstaand bericht per email.
  Belangrijke informatie over de toetsdag selectie Geneeskunde VU Amsterdam
  Beste kandidaat,
  Graag je aandacht voor het volgende.
  Vanwege het Coronavirus nemen we een aantal maatregelen die betrekking hebben tot de toetsdag van de selectie geneeskunde op 14 maart aanstaande.
 • Ben je kandidaat en kom je uit de regio Brabant? En heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan neem je zo spoedig mogelijk contact op met de selectiecommissie: selectie@vumc.nl 
 • Ben je kandidaat en ben je in de afgelopen twee weken in een risicogebied geweest (voor het actuele overzicht van de gebieden kijk je op de website van RIVM)? En heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan neem je zo spoedig mogelijk contact op met de selectiecommissie: selectie@vumc.nl Ben je kandidaat en heb je de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het Coronavirus? En heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan neem je zo spoedig mogelijk contact op met de selectiecommissie: selectie@vumc.nl
  Dit zijn de richtlijnen van de VU. Hou de algemene berichtgeving op onze website én je mailbox goed in de gaten de komende dagen tot aan zaterdag. De ontwikkelingen gaan snel, dus misschien moeten wij aanvullende maatregelen nemen. Dat laten we je dan direct weten.
 • 11-03-2020: Nog een tip voor de 2e ronde kandidaten: onze facultaire studentenraad heeft een tentamenbank op hun website: https://fsrgeneeskundevu.nl, onder Onderwijs > Bachelor > Tentamens. Daarin kun je gratis oude tentamenvragen terugvinden. Veel geneeskundestudenten gebruiken deze site om te bekijken of ze de stof al goed beheersen, na eerst de studiestof goed zelf te hebben bestudeerd. Ook jij kunt je voordeel doen met deze site en zo weten wat voor soort vragen je kan verwachten bij de selectietoets. Kijk specifiek bij de cursus Start van het leven (studiejaar 2). De studiestof voor de selectie van 2020 valt onder deze cursus.
 • 12-3-2020: Alle kandidaten van de 2e ronde hebben vanmiddag een email ontvangen met de volgende inhoud. 
  Urgent: annulering toetsdag selectie 2020 geneeskunde VU
  Beste kandidaat,
  In navolging van de eerdere correspondentie graag je aandacht voor het volgende.
  Vanwege het Coronavirus zijn we helaas genoodzaakt de toetsdag van de tweede ronde van onze selectieprocedure op 14 maart aanstaande te annuleren. Dit is overmacht.
  Dit besluit is in lijn met de besluitvoering van het Amsterdam UMC, locatie VUmc en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit.
  We zullen je in de loop van volgende week berichten over de wijze waarop we met de consequenties van dit besluit om zullen gaan. We informeren je hierover via de mail en onze website.
  Voor vragen en opmerkingen willen wij je vragen om de communicatie volgende week af te wachten.
  Mede namens het team Selectie,
  Met vriendelijke groet,
  Christa Boer
  Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit
  Mw. prof. dr. Christa Boer | Directeur Faculteit der Geneeskunde VU | Vice-decaan onderwijs locatie VUmc a.i.
 • 19-3-2020: Alle kandidaten van ronde 2 hebben vanochtend een email ontvangen met de volgende inhoud.
  Update bericht voor alle kandidaten van de selectie Geneeskunde VU:
  Beste kandidaat,
  Na het toezenden van het besluit over het annuleren van de toetsdag uit onze selectieprocedure is er veel veranderd in onze maatschappij en in het onderwijssysteem in Nederland. Je zult dat dagelijks merken om je heen en in de opleiding die je nu volgt.
  Ik heb besloten dat we in deze situatie van overmacht geen toetsafname aan kunnen bieden in de tweede ronde van deze selectieprocedure. Van jou wordt in deze selectieprocedure dus geen actieve bijdrage meer verwacht. We vinden het belangrijk die informatie nu te delen.
  Wij zullen kandidaten selecteren op basis van de informatie die we in de eerste ronde verkregen hebben. We werken hard aan deze oplossing en hebben daar ook tijd voor nodig. We hopen dat je begrijpt dat we hierover nu verder nog geen informatie kunnen geven of vragen kunnen beantwoorden.
  Blijf je mail en onze website nauwlettend in de gaten houden. Via de mail informeren wij je over verdere ontwikkelingen.
  Mede namens Marleen Westerhof,
  Met vriendelijke groet, Christa Boer, programmadirecteur Faculteit der Geneeskunde VU
 • 6-4-2020:
  Beste kandidaat,
   ‘k Begrijp goed dat je op informatie wacht en ik zal je die sturen zodra het kan. Ik moet je verzoeken dat moment af te wachten. De reden hiervoor is deze. Vorige week zijn we druk geweest met het opstellen van de uitslag. Hierop gaan we vandaag de laatste controles uitvoeren. Vandaag gaat deze uitslag naar onze collega’s van de VU voor hun verdere verwerking in voorbereiding op publicatie in Studielink. 
  Vanzelfsprekend hebben wij naar een oplossing gezocht afgelopen weken die recht doet aan onze criteria voor deze procedure en die de belangen behartigt van al onze kandidaten, die daarnaast zorgvuldig is en betrouwbaar. Zodra mogelijk ga ik jou en de andere kandidaten informeren. Ik doe dat in een keer aan jullie allen, zoals is toegezegd.
  De uitslag wordt in Studielink gepubliceerd op 15 april 2020. Dat is het moment dat door de minister is vastgesteld en waar de VU zich aan zal houden. Pas na publicatie mogen wij van de minister een persoonlijke toelichting aan je sturen, niet eerder. Die komt er wat ons betreft zo snel mogelijk aan, maar is zeker op 16 april in je bezit.
  Mede namens de collega’s uit team Selectie,
  Met vriendelijke groet,
  Marleen Westerhof, voorzitter
 • 15-4-2020: We ontvangen berichten dat de ranking zoals in studielink gepubliceerd niet overeenkomt met de uitslagen zoals wij deze ondertussen per email naar kandidaten hebben gestuurd. Dit wordt nu onderzocht. We vermoeden dat een verkeerd rankingbestand is ingelezen in studielink. Onze ranking zoals in de emails vanuit selectie@vumc.nl is leidend. We zoeken nu uit of het inderdaad verkeerd is gegaan bij het inlezen in studielink en hoe dit gecorrigeerd kan worden. Mocht je ook aan selectie bij een andere fixusopleiding hebben deelgenomen, dan vragen we je om je plaatsingsbewijs bij geen van beide opleidingen al  te verzilveren of op te geven. Dit voorkomt later herstelwerk als je keuze anders uitpakt n.a.v. de invoer van de juiste studielinkranking. Verdere communicatie volgt in de loop van de dag.