Selectieprocedure

Ronde 1

Bij de selectie kijken we in de eerste plaats naar jouw prestaties over de afgelopen drie jaren: 

  • Resultaten vooropleiding:  
    Track A: Resultaten van school; vanwege de coronacrisis dienen kandidaten voor de selectie van collegejaar 2021-2022 een gewaarmerkte cijferlijst met gemiddelde SE cijfers t/m 15-1-2021, per vak op 1 decimaal, aan te leveren. In dit schema zie je welke cijfers je moet inleveren als een andere situatie op jou van toepassing is. 
    Track B: Resultaten van school (cijfers van het eindexamen) en/of (vervolg)studie. In dit schema zie je welke cijfers je moet inleveren.
  • Ervaring in de gezondheidszorg; 
  • Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring;
  • Ervaring in de techniek;
  • Ervaring in het onderzoek; 
  • Topprestaties. 

Track A: OVERGANGSCIJFERS VAN 5 VWO NAAR 6 VWO
Als eerste kijken we naar je schoolprestaties, met bijzondere aandacht voor je betacijfers. Als je voor het eerst in 6 vwo zit kijken we naar de gewaarmerkte cijferlijst met gemiddelde SE cijfers t/m 15-1-2021, per vak op 1 decimaal, die de middelbare school aanlevert aan de leerling. Doe je 5 vwo en 6 vwo in één jaar, dan geldt dit ook voor jou. 

Track B: RESULTATEN VAN JE SCHOOL- EN/OF STUDIE   
Als eerste kijken we naar je school- en/of studieresultaten tot maximaal drie jaar terug. Wij kijken naar je cijfers op je vwo-diploma, met bijzondere aandacht voor je cijfers voor de bètavakken, en wij kijken naar je behaalde studieresultaten in je vervolgopleiding. 

ERVARING IN DE GEZONDHEIDSZORG   
Heb je al ervaring in het omgaan met patiënten? Heb je bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk in een zorginstelling gedaan? Of ben je betrokken (geweest) bij andere vormen van hulpverlening waarbij je met patiënten hebt gewerkt? Dan laat je zien dat je betrokken bent in de gezondheidszorg. Werkervaringen in weeshuizen in het buitenland worden de laatste jaren vaak negatief in het nieuws genoemd en worden daarom veelal niet beoordeeld.

BESTUURLIJKE EN/OF ORGANISATORISCHE ERVARING  
Heb je een verantwoordelijke rol in een bestuur vervuld? Of heb je zelf grote evenementen opgezet? Dan kun je daarmee laten zien dat je het verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent, de betrokkenheid en planningsvaardigheid bezit, die bij geneeskunde zo belangrijk zijn.  

ERVARING IN DE TECHNIEK   
Heb je al ervaring in de techniek? Werk je in de ICT en ontwikkel je bijvoorbeeld zelf apps voor smartphones en tablets, maak je software of bouw je aan websites of robots? Dan kan je daarmee laten zien dat je over technisch inzicht beschikt dat ook ingezet kan worden in het vak. 

ERVARING IN HET ONDERZOEK   
Heb je ervaring in het wetenschappelijk onderzoek? Heb je aantoonbaar onderzoek gedaan of gewerkt als onderzoeksassistent bij bijvoorbeeld een universiteit of universitair ziekenhuis, of heb je al een artikel gepubliceerd? Dan kun je daarmee laten zien dat je de academische vaardigheden bezit die voor de opleiding geneeskunde zo belangrijk zijn. 

TOPPRESTATIES  
Heb je een topprestatie geleverd op het gebied van kunst, literatuur of sport op het hoogste nationale of internationale niveau? Dan kun je laten zien dat je inzet en doorzettingsvermogen hebt en daardoor geschikt bent voor onze opleiding. 

Wat ga je doen? 
De eerste ronde van onze selectieprocedure draait dus om je ervaring, inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en schoolprestaties. Op je inschrijfformulier geef je aan welke school- en/of studieresultaten je hebt behaald, welke bijzondere prestaties je naast je school/studie geleverd hebt en welke ervaringen je hebt opgedaan in de afgelopen drie jaar. Bij dit formulier voeg je bewijzen, zoals getuigschriften en referenties van alles wat je ingevuld hebt. In dit schema zie je aan welke eisen de bewijzen moeten voldoen. 

Hoe beoordelen we je inschrijfformulier? 
We kijken bij de selectie naar alle activiteiten die je de afgelopen drie jaar gedaan hebt, waaruit je inzet en betrokkenheid blijkt. Maar ook kijken we naar je schoolresultaten. Hoe hoger je cijfers, hoe meer kans je maakt om geselecteerd te worden. Voor al jouw activiteiten kan je punten krijgen. Alleen activiteiten waarvoor op de juiste manier bewijzen worden aangeleverd worden beoordeeld. Om te bepalen of je punten krijgt, kijken we bij iedere activiteit naar de inhoud en het niveau (wat), de tijd (wanneer) en de duur (hoe lang).  

Hoeveel kandidaten gaan er door? 
Er gaan ongeveer 350 kandidaten vanuit Track A en 200 kandidaten vanuit Track B van de eerste ronde door naar de tweede ronde.

Ronde 2

Wat ga je doen?
In de 2e ronde, de Selectiedagen, bepalen we welke studievaardigheden je hebt en hoe gemakkelijk je nieuwe informatie verzamelt en verwerkt. Dat doen we door zelfstudiemateriaal en colleges te geven over één of meerdere onderwerpen uit de studie. Ronde 2 vindt dit jaar vanwege de maatregelen rondom Covid-19 geheel online plaats.

Hoe wordt de uitslag bepaald?
De resultaten die je behaalt tijdens de eerste en de tweede ronde bepalen samen je positie op de ranglijst. Je positie op de ranglijst bepaalt je kans op plaatsing.  

Hoeveel kandidaten krijgen een opleidingsplaats?  
Er zijn 350 opleidingsplaatsen voor de studie geneeskunde bij VUmc. 70% van de plaatsen zijn voor kandidaten uit Track A en 30% van de plaatsen zijn voor kandidaten uit Track B.

Aan de inhoud van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. De Faculteit der Geneeskunde VU behoudt zich het recht voor om de hier beschreven procedure aan te passen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19 of andere calamiteiten.