Internationale minoren VUmc School of Medical Sciences

Wat houdt de minor in?

VUmc School of Medical Sciences biedt Engelstalige minoren aan. De minoren richten zich op medisch wetenschappelijke verdieping en verbreding en versterken daarmee jouw academische vorming. Zij vormen een brug tussen onderzoek en kliniek. Je leert om wetenschappelijk te denken en te handelen binnen de academische geneeskunde. Je maakt kennis met de onderzoekszwaartepunten van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Je hebt de keuze uit een aantal minoren, met een eigen aandachtsgebied waardoor profilering mogelijk is.
In het programma van de bacheloropleiding is de minor opgenomen van 24 EC. De minor volg je in het eerste semester van het derde studiejaar. De opleiding vindt het belangrijk dat je jezelf gedurende een periode kunt verdiepen in een onderwerp dat jou interesseert en waarmee je jezelf kunt profileren. Daarom ben je vrij in de keuze van het onderwerp van de minor. Je kunt een minor volgen die de opleiding je aanbiedt, bij een andere VU-faculteit of aan een andere universitaire instelling in binnen- of buitenland.
Voor niet VUmc-studenten omvat de minor tevens een minorthesis van 4 weken, waardoor de minor op 30 EC komt.

Voor wie?

De door de opleiding aangeboden minoren zijn  in eerste instantie bedoeld voor (3e jaars) bachelor geneeskundestudenten van VUmc School of Medical Sciences.
Daarnaast zijn er plaatsen beschikbaar voor internationale studenten van internationale instellingen waarmee de opleiding een samenwerkingsverband heeft.
Studenten van andere faculteiten van de VU of Nederlandse universiteiten kunnen de minor volgen, mits ze voldoen aan de ingangseisen en er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Ga voor actuele informatie m.b.t. aanmelden en de daarbij behorende deadlines naar de Engelstalige website van de opleiding.

Wat is het programma?

Het programma van de minoren duurt 16 weken, van september t/m december en omvat 24 EC. Het onderwijs is kleinschalig bestaande uit interactieve werkcolleges, studiegroepen, practica, werkbezoeken e.d., waardoor het verplicht is om al het contactonderwijs te volgen. Iedere minor is gericht op een thema, doch is multidisciplinair van opzet. De vijf toetsen sluiten aan op het onderwijs, dienen allen behaald te zijn. Aan studenten van buiten de opleiding geneeskunde VUmc wordt de mogelijkheid geboden om de voor hun opleiding vereiste 30 EC te behalen door een aanvullende literatuurstudie (minor-thesis) van 6 EC uit te voeren.


De volgende minoren worden aangeboden:

  • Amsterdam Global Health
  • Cancer-Immunity-Personalized therapies
  • Challenges in Women’s and Child Healthcare
  • Clinical Research and Reasoning in Internal Medicine
  • Comprehensive care and anatomy
  • CVR challenges: Pathological interactions between the cardiovascular and other organ systems
  • Global Health Indonesia
  • Hot topics in neurology and psychiatry
  • Move your body
  • Medical research to clinical practice

Interesse?

Mail met bachelor.info@vumc.nl

Taal
Engels
Collegegeld

Vorm
Voltijd
Interessegebied
Gezondheid en Beweging