Internationale minoren Faculteit der Geneeskunde VU

Algemeen

De opleiding biedt elk jaar een aantal verschillende minoren aan. Voor 2019-2020 zijn dat:
 • Amsterdam Global Health 
 • Cancer-Immunity-Personalized Therapies 
 • Challenges in Women's & Child Healthcare 
 • Clinical & Scientific Internal Medicine 
 • Comprehensive Care and Anatomy 
 • Cardiovascular Challenges in organs 
 • Global Health Indonesia 
 • Hot Topics in Neurology and Psychiatry 
 • Medical Research to Clinical Practice 
 • Move your body

De internationale minoren van de opleiding  richten zich op medisch wetenschappelijke verdieping en verbreding en de translationele verbinding tussen onderzoek en kliniek. Doel is versterking van de academische vorming en wetenschappelijke vorming binnen de klinische context. Hierdoor ben je beter voorbereid op de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. In het kader van de versterking academische vorming en de mogelijkheid van internationalisering is de minor Engelstalig. 

Het programma van deze minoren duurt 16 weken en omvat  in totaal 24 EC. Het onderwijs is kleinschalig bestaande uit interactieve werkcolleges van +/- 25-48 studenten, studiegroepen van circa 12 studenten, practica, werkbezoeken e.d.. Elke minor is multidisciplinair in opzet. 

Toetsing

De toetsing van de minoren bestaat uit het schrijven van een discussie op basis van een wetenschappelijk artikel, twee kennis/begripstoetsen, schrijven en presenteren van een research proposal, Uitzondering is de toetsing van de minoren Medical Research to Clinical Practices en de minor Global Health Indonesia, zie hiervoor de betreffende minoren. Voor alle minoren geldt dat het contactonderwijs (werkcolleges, practica, werkgroepen e.d.) verplicht is.

Ingangseisen

Je wordt toegelaten tot de minor, als je op het moment van aanvang voldoet aan de volgende eisen:
 1. Het eerste opleidingsjaar gehaald, én 
 2. tenminste 30 EC in het tweede opleidingsjaar, én 
 3. tenminste 18 EC uit de eerste vier onderwijseenheden van semester 2.1.

Daarnaast kunnen er aanvullende eisen gesteld worden per minor.  

Aanmelding

Het aantal plaatsen voor de facultaire minor is beperkt. De plaatsen worden dan ook met prioritering toegewezen: eerst bachelor VUmc-compas 15 studenten, dan uitwisselingsstudenten en hierna andere universitaire studenten. 
 • Begin januari ontvang je als VUmc-student een e-mail, waarin je uitgenodigd wordt om je keuzen op te geven voor de 'International minor VUmc Medical Sciences'. VUmc-studenten kunnen er ook voor kiezen om mee te doen aan de selectie voor een minorplaats in het buitenland. Bij de inschrijving geef je drie voorkeuren op (ook als je bezig/van plan bent om je minor ergens anders te volgen schrijf je je in voor de 'International Minor VUmc Medical Sciences' zodat je verzekerd bent van een plaats als de minor ergens anders niet doorgaat)
 • Gedurende het 2de semester van jaar 2 ontvang je je voorlopige plaatsing (voorlopig als je nog niet voldaan hebt aan de ingangseisen) 

Ben je geen geneeskunde student maar wel geïnteresseerd in één van onze minoren? Hou er dan rekening mee dat de aanmelding voor de minor van september 2020 loopt van 15 februari 2020 t/m 31 maart 2020. Voor meer informatie over aanmelding en toelating voor niet GNK-studenten, kan je terecht op de Engelstalige website van de opleiding.

Vrijstelling voor de minor

Voor de minor kun je een vrijstelling aanvragen bij de deelexamencommissie geneeskunde. Let op dat je een verzoek enkele maanden voor aanvang indient.

Voorlichting

Omdat de minor in het eerste semester van het 3e jaar geprogrammeerd is, worden er in het tweede jaar van de opleiding de voorlichtingen georganiseerd    
 • In oktober is er een algemene voorlichting over de plaats van de minor in de opleiding en de mogelijkheden van invulling daarvan;
 • In het najaar is er een voorlichting over de mogelijkheden voor het volgen van een minor aan een buitenlandse universiteit;  
 • Begin december is er een voorlichtingsmarkt over de facultaire minor. Tijdens deze voorlichting presenteren alle minoren zich. Bij de verschillende stands op de voorlichtingsmarkt kun je inhoudelijke informatie krijgen over de verschillende minoren.

Je hoeft je niet op te geven voor deze voorlichtingen. De data worden aan het begin van het studiejaar via www.rooster.vu.nl, Canvas en de facultaire webiste bekendgemaakt. 

Taal
Engels
Collegegeld

Vorm
Voltijd
Interessegebied
Gezondheid en Beweging