Master geneeskunde

Dokter worden met hoofd, hart en handen

Na de bacheloropleiding geneeskunde stroom je door naar de driejarige masteropleiding geneeskunde, die voor het grootste deel uit coschappen bestaat. Deze coschappen loop je in VUmc, andere ziekenhuizen en in diverse extramurale instellingen. Ook is het mogelijk om coschappen te lopen in het buitenland. In een klinische context leer je aspecten uit het vak, ontwikkel je je competenties en gaandeweg krijg je steeds meer verantwoordelijkheid. Bij het opleiden staat het belang van de patiënt steeds voorop.

In de masteropleiding staat het gefaseerd de praktijk in gaan centraal. Op deze manier kun je in alle drie de masterjaren onder de juiste begeleiding optimaal leren.

De fasen zijn:

Voorbereidende fase: Binnen zes weken bereid je je voor op de kliniek.
Coschappen: Daarna volgen twee jaren van coschappen met training in het klinisch trainingsonderwijs voorafgaand aan het klinisch deel van de coschappen. Als student ben je lid van een behandelteam in de praktijk.
Profileringsfase: Tot slot vindt de profileringsfase plaats waarin je je eigen keuze maakt in de discipline waarin je onderwijs wilt volgen. Hierin volg je de wetenschappelijke stage, het keuzeonderwijs en de semi-artsstage of schakelstage. Je werkt  tijdens de semi-artsstage/schakelstage steeds zelfstandiger en je krijgt, onder rechtstreekse supervisie van een staflid, een aantal eigen patiënten onder je hoede.

Lees de brochure van VUmc School of Medical Sciences.