Informatie voor kandidaten

Op deze pagina worden mededelingen met betrekking tot de selectieprocedure 2017-2018 geplaatst:

  • De startcursus van het voorbereidend jaar 2017-2018 begint op maandag 21 augustus 2017.
  • Het advies voor de voorbereiding van de kennistoets en de voorbeeldvragen zijn geplaatst op de pagina over de selectieprocedure.
    (wanneer je je uiterlijk 7 dagen voor de toets afmeldt, zal de deelname aan de selectieprocedure niet worden geregistreerd) 

Data selectieprocedure 2017-2018:

16  januari 2017            mail met informatie over de selectieprocedure
voor 1 februari 2017      uitslag diplomabeoordeling
begin februari 2017       uitnodiging kennistoets en toezenden CV-formulier
24 februari 2017     kennistoets, ’s middags, op de VU-campus en inleveren CV-formulier
voor 22 maart 2017       uitslag kennistoets en CV-beoordeling en uitnodiging voor de MMIs
3 april 2017                   MMIs, VUmc
20 april                         uitslag van de MMIs wordt verstuurd
12 mei                          datum waarop de eerste kandidaten het contract ondertekend moeten hebben
mei-juli                         periode waarin je vanaf de wachtlijst uitgenodigd kan worden om deel te nemen aan VUmc Zigma
21 augustus                   startcursus Voorbereidend Jaar VUmc Zigma begint

Heb je vragen over VUmc Zigma? Mail dan naar: zij-instroom@vumc.nl

(13 april 2017)