Zij-instroomprogramma studenten tandheelkunde

VUmc biedt ook een zij-instroomprogramma geneeskunde aan voor tandartsen en voor studenten tandheelkunde die op 1 september 2017 hun masterdiploma hebben behaald. Indien je een buitenlands diploma hebt dient je voor 1 september 2017 in het bezit te zijn van een BIG-registratie. Dit zij-instroomprogramma voor tandartsen is niet het programma met focus op onderzoek. In dit programma doorlopen studenten een regulier verkort programma geneeskunde van vier jaar. Na een voorbereidend eerste jaar contractonderwijs stromen studenten de reguliere driejarige masteropleiding van VUmc in en volgen zij het VUmc compas curriculum. Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Er is plaats voor maximaal zes studenten in 2017.

Aanmelding Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen 2017-2018

De aanmelding voor de selectieprocedure 2017-2018 is gesloten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee selectierondes: een CV-screening met selectiegesprek (februari 2017) en een kennistoets (24 februari 2017). Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

Kosten

Het eerste jaar is een voorbereidend jaar waarin we je in één jaar klaarstomen voor de masteropleiding geneeskunde. Tijdens dit voorbereidend jaar volg je contractonderwijs. Dat betekent dat je geen collegegeld betaalt, maar de kosten voor contractonderwijs. De kosten zijn gelijk aan het collegegeld voor dat studiejaar. Voor 2016-2017 is dat €1.984,-. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor studieboeken en materialen. Die kosten zijn ongeveer € 2.000,-. Als contractonderwijsstudent heb je geen recht op studiefinanciering.

De masteropleiding

De drie jaren van de masteropleiding geneeskunde vallen onder de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Instellingscollegegeld en beurzen

Aangezien tandartsen al een masteropleiding in het domein gezondheidszorg hebben afgerond, moet je in de master geneeskunde in principe instellingscollegegeld betalen. Het instellingscollegegeld is voor 2016-2017 aan de Vrije Universiteit voor Geneeskunde € 15.000,- per collegejaar. Op de website van DUO kun je ook meer informatie vinden over het instellingscollegegeld.

Ieder jaar zijn er drie beurzen beschikbaar voor tandartsen in het zij-instroomprogramma die het eerste jaar succesvol hebben doorlopen,als tegemoetkoming in de kosten van het instellingscollegegeld.

Meer weten?

Meer informatie vind je in het document Toelatingseisen, aanmelding en selectieprocedure Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen. 

Toelatingseisen, aanmelding en selectieprocedure Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen 2017-2018 

Heb je vragen over het Zij-instroomprogramma geneeskunde VUmc voor tandartsen? Mail dan naar: zij-instroom@vumc.nl.

(19 januari 2017)