Zij-instroomprogramma studenten tandheelkunde

VUmc biedt ook een zij-instroomprogramma geneeskunde aan voor tandartsen en voor studenten tandheelkunde die op 1 september 2019 hun masterdiploma hebben behaald. Deze opleiding mag op het moment van de start van het zij-instroomprogramma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond zijn. Indien je een buitenlands diploma hebt dient je voor 1 september 2019 in het bezit te zijn van een BIG-registratie. Dit zij-instroomprogramma voor tandartsen is niet het programma met focus op onderzoek. In dit programma doorlopen studenten een regulier verkort programma geneeskunde van vier jaar. Na een voorbereidend eerste jaar contractonderwijs stromen studenten de reguliere driejarige masteropleiding van VUmc in en volgen zij het VUmc compas curriculum. Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Er is plaats voor maximaal zes studenten in 2019.

Programma

Als tandarts zij-instromer start je in semester 1 met het volgen van de vakken van de bachelorjaar 2. Je maakt deel uit van een reguliere studiegroep van jaar 2. In het tweede semester volg je drie vakken van jaar 2 en alle vakken van (het tweede semester) van bachelorjaar 3, je maakt dan deel uit van een studiegroep van jaar 3. Je krijgt begeleiding vanuit VUmc Zigma en er is een ouderejaars student die optreedt als jouw student-coach.

Na het succesvol en tijdig afronden van het voorbereidend jaar (premaster) ontvang je een verklaring waarmee jou toegang wordt verleend tot de masteropleiding geneeskunde. In de masteropleiding geneeskunde volg je het reguliere driejarige programma (zie elders op deze website).

Aanmelding Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen 2019-2020

De aanmelding voor de selectieprocedure 2019-2020 is open van 12 november 2018 tot en met 1 januari 2019.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee selectierondes: een CV-screening met selectiegesprek en een kennistoets beiden in februari 2019.

Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

Kosten

Het eerste jaar is een voorbereidend jaar waarin we je in één jaar klaarstomen voor de masteropleiding geneeskunde. Tijdens dit voorbereidend jaar sta je ingeschreven als premasterstudent aan de VU. Dat betekent dat je het wettelijk collegegeld betaalt en recht hebt op gebruikmaking van het studentenleenstelsel en de bijbehorende studenten OV-producten. De kosten zijn gelijk aan het wettelijk collegegeld voor dat studiejaar. Voor 2018-2019 is dat €2.060,-. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor studieboeken en materialen. Die kosten zijn ongeveer € 2.000,-.

De masteropleiding

De drie jaren van de masteropleiding geneeskunde vallen onder de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Instellingscollegegeld en beurzen

Aangezien tandartsen al een masteropleiding in het domein gezondheidszorg hebben afgerond, moet je in de master geneeskunde in principe instellingscollegegeld betalen. Op de website van DUO kun je meer informatie vinden over het instellingscollegegeld.

Ieder jaar zijn er drie beurzen beschikbaar voor tandartsen in het zij-instroomprogramma die het eerste jaar succesvol hebben doorlopen,als tegemoetkoming in de kosten van het instellingscollegegeld.

Meer weten?

Heb je vragen over het Zij-instroomprogramma geneeskunde VUmc voor tandartsen? Mail dan naar: zigma@vumc.nl

(5 juni 2018)