Studieprogramma

Met VUmc Zigma studeer je, net als met de reguliere geneeskundeopleiding, voor arts. Maar er is meer. Naast het gewone programma is er extra veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt trainingen en cursussen aangeboden om je te profileren en professionaliseren in wetenschappelijk onderzoek. Bovendien duurt de opleiding geen zes jaar, maar vier. Het is dus een uitdagende studie waarin veel van je gevraagd wordt, maar waarin je ook veel aangeboden krijgt. Net als in het reguliere geneeskundeprogramma van VUmc School of Medical Sciences biedt VUmc Zigma patiëntgebonden, kleinschalig en praktijkgericht onderwijs. Vanzelfsprekend krijg je goede en professionele begeleiding gedurende je hele studie. De zij-instroomgroepen worden daarnaast begeleid door artsen die zelf veel ervaring hebben in wetenschappelijk onderzoek en de groepen blijven gedurende de eerste twee jaar bij elkaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar is een voorbereidend jaar waarin we je in één jaar klaarstomen voor de masteropleiding geneeskunde. Er is veel kleinschalig onderwijs met groepen van maximaal 12 studenten. Je volgt een aantal cursussen uit bachelorjaar 2 en 3 van geneeskunde. Daarnaast krijg je vaardigheidstrainingen, communicatietrainingen, extra anatomiepractica, Eerste Hulp Onderwijs en praktijkstagedagen. Ook word je beoordeeld op professioneel gedrag en leg je een portfolio aan. Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en maak je een keuze voor het onderwerp van je wetenschappelijke stage. Als je het jaar met voldoende resultaten afsluit, krijg je een certificaat. Dit certificaat geeft je toegang tot het mastergedeelte van VUmc Zigma. Dit is een masteropleiding geneeskunde met research profiel.

Kenmerken voorbereidend jaar (een premaster jaar):
- aanvang 17 augustus 2020 met een startcursus (lichamelijk onderzoek, communicatievaardigheden, anatomie)
- vanaf september tot en met januari alle cursussen van het 1e semester en één cursus uit het 2e semester van bachelorjaar 2
- vanaf februari tot en met juni alle cursussen van bachelorjaar 3 (tweede semester) en twee cursussen van jaar 2 (tweede semester)
- extra bijeenkomsten voor verdieping in wetenschappelijk onderzoek
- extra praktijkstagedagen
- extra anatomie onderwijs
- Eerste Hulp Onderwijs
- kleine groepen van maximaal 12 studenten
- intensieve begeleiding

De masteropleiding

De masteropleiding van VUmc Zigma duurt drie jaar. In die drie jaar loop je coschappen, net als de geneeskundestudenten die de reguliere opleiding volgen. Je loopt de coschappen in academisch VUmc en topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland en buitenland.

Je begint de masteropleiding met een uitgebreid wetenschappelijk onderzoekstraject.

Focus op wetenschappelijk onderzoek en MD/PhD traject

Voor deelnemers van VUmc Zigma is er extra aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en academische vorming. Je krijgt een aanbod van specifieke scholing en trainingen en behaalt officiële kwalificaties gerelateerd aan het doen van wetenschappelijk onderzoek, zoals BROK-certificering. Je voert gedurende een lange periode wetenschappelijk onderzoek uit, volgt extra onderwijs en krijgt de mogelijkheid om al tijdens je masteropleiding te starten met een promotieonderzoek. Ook bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kleine reisbeurs aan te vragen om een wetenschappelijk congres te bezoeken. Als je je wetenschappelijk onderzoek voortzet als promotietraject in het MD/PhD programma, schuif je jouw masteropleiding en PhD-traject in elkaar en kun je na het behalen van jouw masterdiploma de promotie in kortere tijd afronden. Jaarlijks starten enkele VUmc Zigma studenten met een MD/PhD traject na een succesvolle wetenschappelijke stage. Daarnaast is het mogelijk voor VUmc Zigma studenten om naast de masteropleiding geneeskunde een tweede master te volgen.

Kenmerken masteropleiding (3 jaar):
- reguliere masteropleiding geneeskunde (toegang tot alle specialismen)
- coschappen in academisch VUmc en topklinische opleidingsziekenhuizen
- mogelijkheid om coschappen in het buitenland te lopen
- extra onderwijs, training en certificering in wetenschappelijke vorming
- verlengde wetenschappelijke stage
- mogelijkheid tot start promotieonderzoek
- mogelijkheid de masteropleiding geneeskunde te combineren met een tweede master

(22 juli 2019)