Selectieprocedure

Voor studiejaar 2020-2021 zijn er dertig zij-instroom plekken. Zes van deze plekken zijn gereserveerd voor kandidaten met een master tandheelkunde. Voor de 24 plekken van VUmc Zigma selecteren we in drie rondes de meest talentvolle studenten waarvan wij verwachten dat zij het uitdagende programma met succes kunnen doorlopen. Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

De eerste selectieronde

Als je je op tijd aangemeld hebt (vanaf 12 november 2019 en tot en met 15 januari 2020) via onze aanmeldingsprocedure (dit verloopt dus niet via Studielink) en je voldoet aan de toelatingseisen, word je uiterlijk begin februari 2020 door de selectiecommissie zij-instroom uitgenodigd voor de eerste selectieronde. De commissie vraagt je dan in de uitnodigingsbrief om een uitgebreid inschrijfformulier en CV in te vullen en mee te nemen naar de toets.

Op 21 februari 2020 doen de uitgenodigde deelnemers een kennistoets. De afname van deze toets zal plaatsvinden op de VU campus. De toets zal in samenwerking met zowel het AMC als het LUMC worden afgenomen.

De best scorende deelnemers gaan door naar de tweede selectieronde. Er zijn ongeveer negentig plaatsen in de tweede ronde.

Leeradvies voor de kennistoets 2020

De tweede selectieronde

In maart 2020 is de tweede selectieronde. In deze ronde kijkt de selectiecommissie naar je inschrijfformulier, CV en bijgevoegde bewijsstukken. De commissie zal daarbij selecteren op:

  • Je cijfers (met name van jaar 2 en het eerste semester van jaar 3)
  • Of je op tijd je bacheloropleiding kunt afronden
  • Je eventuele andere vooropleidingen
  • Je affiniteit met en interesse in wetenschappelijk onderzoek
  • Je affiniteit met en interesse in de gezondheidszorg
  • Andere relevante prestaties.
Aan het einde van de tweede ronde ontvangen de 60 best scorende deelnemers van deze beide rondes (toets en CV), bericht dat zij door gaan naar de derde selectieronde. Wanneer je niet bij de best scorende deelnemers hoort, krijg je een bericht over jouw plaats op de wachtlijst, of een brief dat je helaas niet in de laatste ronde zult worden uitgenodigd.

De laatste selectieronde

Tijdens de derde en laatste selectieronde, die plaats vindt op 6 april 2020, zullen zes korte interviews bij je worden afgenomen. Tijdens deze MMIs (multiple mini interviews) wordt bekeken of je alles in huis hebt om een goede VUmc-student, een goede arts en een goede onderzoeker te worden. Er wordt onder meer gelet op communicatie, zelfstandigheid, inlevend vermogen, reflecterend vermogen, studievaardigheden, motivatie, en interesse in wetenschappelijk onderzoek.

Op basis van deze gesprekken krijg je van de selectiecommissie een beoordeling. De kandidaten met de hoogste scores van deze drie selectierondes gezamenlijk, worden toegelaten tot VUmc Zigma, op voorwaarde dat zij vóór 15 augustus 2020 hun bachelor (en alle andere voor toelating benodigde vakken) halen.

(13 januari 2020)