Selectieprocedure

LET OP: De informatie op deze website is niet meer actueel. Ga voor de juiste informatie naar de nieuwe websites van de Vrije Universiteit Amsterdam: het Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma) en het Tandarts Zij-Instroomprogramma Geneeskunde.

Voor studiejaar 2021-2022 zijn er 24 zij-instroom plekken. Voor deze 24 plekken selecteren we in drie rondes de meest talentvolle studenten waarvan wij verwachten dat zij het uitdagende programma met succes kunnen doorlopen. Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

De eerste selectieronde

Als je je op tijd aangemeld hebt (vanaf 12 november 2020 en tot en met 15 januari 2021) via onze aanmeldingsprocedure (dit verloopt dus niet via Studielink) en je voldoet aan de toelatingseisen, word je uiterlijk begin februari 2021 door de selectiecommissie Zij-instroomprogramma Geneeskunde uitgenodigd voor de eerste selectieronde. De commissie vraagt je dan in de uitnodigingsbrief om ook een uitgebreid inschrijfformulier/CV in te vullen voor de tweede ronde.

In februari 2021 doen de uitgenodigde deelnemers een kennistoets. De afname van deze toets zal plaatsvinden op de VU campus. De toets zal in samenwerking met het LUMC worden afgenomen.

De best scorende deelnemers gaan door naar de tweede selectieronde. Er zijn  negentig tot honderd plaatsen in de tweede ronde.

De tweede selectieronde

In maart 2021 is de tweede selectieronde. In deze ronde kijkt de selectiecommissie naar je inschrijfformulier, CV en bijgevoegde bewijsstukken. De commissie zal daarbij selecteren op: 

  • Je cijfers (met name van jaar 2 en het eerste semester van jaar 3)
  • Of je op tijd je bacheloropleiding kunt afronden
  • Extra vakken die je eventueel hebt gevolgd
  • Je eventuele andere vooropleidingen
  • Je affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek
  • Je affiniteit met de gezondheidszorg
  • Diverse relevante prestaties of ervaringen op maatschappelijk, bestuurlijk en academisch vlak.

Aan het einde van de tweede ronde ontvangen de 60 best scorende deelnemers van deze beide rondes (toets en CV), bericht dat zij door gaan naar de derde selectieronde. Wanneer je niet bij de best scorende deelnemers hoort, krijg je een bericht over jouw plaats op de wachtlijst, of een brief dat je helaas niet in de laatste ronde zult worden uitgenodigd.

De laatste selectieronde

Tijdens de derde en laatste selectieronde, die plaats vindt in  april 2021, zullen zes korte interviews bij je worden afgenomen. Tijdens deze MMIs (multiple mini interviews) wordt bekeken of je alles in huis hebt om een goede Zigma-student, een goede arts en een goede onderzoeker te worden. Er wordt onder meer gelet op communicatie, zelfstandigheid, inlevend vermogen, reflecterend vermogen, studievaardigheden, motivatie, en interesse in wetenschappelijk onderzoek.

Op basis van deze gesprekken krijg je van de selectiecommissie een beoordeling. De kandidaten met de hoogste scores van deze drie selectierondes gezamenlijk, worden toegelaten tot Zigma, op voorwaarde dat zij vóór 15 augustus 2021 hun bachelor (en alle andere voor toelating benodigde vakken) halen.

(9 juni 2020)

De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, wijzigingen aan te brengen in de hier beschreven procedures.