Visie en organisatie VUmc Zigma

VUmc Zigma (het VUmc Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam) selecteert talentvolle studenten met een afgeronde biomedisch georiënteerde academische vooropleiding en leidt deze studenten op tot arts en klinisch onderzoeker. VUmc Zigma wil daarbij gebruik maken van de aanwezige kennis en vaardigheden van deze studenten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De ambitie is om deze studenten uit te dagen om bijvoorbeeld tijdens de masteropleiding geneeskunde al te starten met het intensief uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van een promotietraject. Het doel is artsen op te leiden die in de toekomst hun klinische praktijk blijvend combineren met het bijdragen aan de vooruitgang van het medisch wetenschappelijk onderzoek.

De kleinschaligheid van het programma maakt intensieve begeleiding mogelijk en stimuleert de vorming van student-communities. Studenten bevinden zich in een open en stimulerende, academische leeromgeving waarin ze uitgedaagd worden om optimaal te presteren. Deelnemers profiteren van elkaars specifiek expertise. Daarnaast maken de deelnemers  ook deel uit van de studieomgeving van de reguliere geneeskunde studenten van VUmc en kunnen zij ook gebruik maken van alle meer grootschalig aangeboden studiefaciliteiten en (sociale) activiteiten.

VUmc Zigma is onderdeel van VUmc School of Medical Sciences.

(juni 2018)