Visie en organisatie Zigma

LET OP: De informatie op deze website is niet meer actueel. Ga voor de juiste informatie naar de nieuwe websites van de Vrije Universiteit Amsterdam: het Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma) en het Tandarts Zij-Instroomprogramma Geneeskunde.

Zigma (het Zij-Instroomprogramma Geneeskunde van de VU) selecteert talentvolle studenten met een afgeronde biomedisch georiënteerde academische vooropleiding en leidt deze studenten op tot arts en klinisch onderzoeker. Zigma wil daarbij gebruik maken van de  kennis en vaardigheden van deze studenten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, vanuit hun diverse vooropleidingen. De ambitie is om deze studenten uit te dagen om bijvoorbeeld tijdens de masteropleiding geneeskunde al te starten met het intensief uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van een promotietraject. Het doel is artsen op te leiden die in de toekomst hun klinische praktijk blijvend combineren met het bijdragen aan de vooruitgang van het medisch wetenschappelijk onderzoek.

De kleinschaligheid van het programma maakt intensieve begeleiding mogelijk en stimuleert de vorming van een hechte groep, student-communities. Studenten bevinden zich in een open en stimulerende, academische leeromgeving waarin ze uitgedaagd worden om optimaal te presteren. Deelnemers profiteren van elkaars specifiek expertise. Daarnaast maken de deelnemers  ook deel uit van de studieomgeving van de reguliere geneeskunde studenten van de VU en kunnen zij ook gebruik maken van alle meer grootschalig aangeboden studiefaciliteiten en (sociale) activiteiten.

Zigma is onderdeel van de faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

(9 juni 2020)