Voor wie?

LET OP: De informatie op deze website is niet meer actueel. Ga voor de juiste informatie naar de nieuwe websites van de Vrije Universiteit Amsterdam: het Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma) en het Tandarts Zij-Instroomprogramma Geneeskunde.

Wij zijn op zoek naar hardwerkende, talentvolle en zeer gemotiveerde kandidaten die voldoen aan alle selectiecriteria. In augustus 2021 gaat een nieuwe groep zij-instroomstudenten van start. Er is plaats voor 24 studenten, daarnaast zijn er nog plaatsen gereserveerd voor kandidaten met een master tandheelkunde voor het Tandarts Zij-instroomprogramma Geneeskunde van de VU.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan Zigma, het Zij-instroomprogramma Geneeskunde van de VU, voldoe je aan de volgende toelatingseisen: 
 1. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek.
 2. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg.
 3. Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is, of wanneer je geen onderwijs in de Nederlandse taal hebt afgesloten, een certificaat NT2-II. Dit is nodig omdat de voertaal van de opleiding Nederlands is.
Je hebt één van onderstaande universitaire bacheloropleidingen afgerond of rondt deze af vóór 15 augustus 2021. 
 • Beta-gamma met major Biomedische wetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Biofarmaceutische wetenschappen
 • (Medische) Biologie
 • Diergeneeskunde
 • Farmacie
 • Gezondheidswetenschappen met major Biomedische wetenschappen
 • Gezondheid en leven
 • Klinische Technologie van de TU Delft/UL/EUR
 • Liberal arts & sciences (pre-med)
 • Life sciences en technology met major Biomedische wetenschappen
 • Medische natuurwetenschappen
 • Psychobiologie
 • Technische geneeskunde
 • Voeding en Gezondheid van de WUR
Deze bacheloropleiding, of indien van toepassing de daarop volgende masteropleiding of promotie(PhD)traject, heb je op het moment van de start van  Zigma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond. Kandidaten die één van bovengenoemde vooropleidingen hebben afgerond (of gaan afronden voor 15 augustus 2021), kunnen zich tijdens de periode van medio november tot medio januari direct aanmelden via de link op deze site. Zij hoeven daarbij geen formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2021-2022" online in te vullen.

Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit in Nederland of in het buitenland studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. 

Heb je een ander diploma en wil je toch meedoen?

In sommige gevallen kun je met een ander diploma (anders dan die hierboven genoemd onder ‘toelatingseisen’) toch deelnemen. We hebben bijvoorbeeld ervaring met studenten die toegelaten zijn met de volgende vooropleidingen:

 • Bewegingswetenschappen
 • Farmaceutische wetenschappen
Met deze, maar ook met andere biomedisch georiënteerde universitaire opleidingen, kun je ook toegelaten worden tot de selectieprocedure, mits:
 • jouw bacheloropleiding in het curriculum verplichte biomedische vakken heeft binnen één of meerdere van de basiskennisdomeinen zoals hieronder benoemd EN
 • in jouw pakket van verplichte vakken en keuzevakken, minimaal vier van onderstaande zeven basis kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen in je opleiding.
De zeven basiskennisdomeinen zijn: 
 • Fysiologie van hart, nieren en longen 
 • Moleculaire biologie (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
 • Biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten en Stofwisseling
 • Anatomie en embryologie
 • Histologie (van cellen en weefsels)
 • Infectie en afweersysteem
 • Hormonale regelsystemen
Om te beoordelen of je aan bovenstaande criteria voldoet laat je je vooropleiding beoordelen.

Je vooropleiding laten beoordelen

Je kunt twee maal per jaar een aanvraag indienen bij de zij-instroom selectiecommissie om te laten beoordelen of jouw vooropleiding (mits deze niet hierboven is genoemd onder de toelatingseisen) voldoet voor deelname aan de selectieprocedure:
1. In september 2020.
De deadline voor het indienen van het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2020-2021" is 23 september 2020, de commissie beoordeelt de aanvragen en communiceert vóór medio oktober over de uitslag.
2. In januari 2021.
Meld je hiervoor vanaf 12 november 2020 en tot uiterlijk 15 januari 2021 eerst aan via de aanmeldlink op deze website en dien daarna het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2021-2022" in. Je ontvangt vóór 1 februari  bericht van de commissie over jouw toelating tot de selectieprocedure.

Voor beide momenten geldt dat je het geheel ingevulde formulier (“Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2021-2022”) via de link online kunt invullen en online kunt indienen. In dit online formulier wordt ook gevraagd om de volgende bestanden te uploaden: 

 • de cijferlijst behorend bij je bachelordiploma met studiepunten (ECs) en/of een overzicht van je studieresultaten van je studentenadministratie
 • een overzicht van de gevolgde of te volgen studieonderdelen 
 • uitgebreide omschrijvingen van de studieonderdelen. 

Bij de beoordeling door de selectiecommissie of de kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen tijdens jouw vooropleiding, worden getoetst:
- het niveau en de studielast van de vakken per domein: minimaal niveau 100 (universitair bachelor jaar 1) en minimaal 6 EC
- de gebruikte leerboeken en in hoeverre het domein in de volle breedte behandeld is in de beschreven vakken.

De link voor het online formulier: "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2021-2022" vind je op de websitepagina "Aanmelding".  

Let op: als jouw vooropleiding hierboven is genoemd onder de toelatingseisen hoef je dit online formulier voor beoordeling van de vooropleiding, niet in te vullen. 

Heb je een diploma behaald in het buitenland?

Heb je een universitaire (voor)opleiding afgerond in het buitenland, ook dan moet de selectiecommissie jouw vooropleiding beoordelen. Vul bij je aanmelding het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2021-2022" ook in.   
Indien je niet een vooropleiding in Nederland hebt afgerond moet je per 15 augustus 2021 in het bezit te zijn van een NT2-II certificaat.


De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, wijzigingen aan te brengen in de hier beschreven procedures.

(9 juni 2020)