Voor wie?

VUmc is op zoek naar hardwerkende, talentvolle en zeer gemotiveerde kandidaten die voldoen aan alle selectiecriteria. In augustus 2018 gaat een nieuwe groep zij-instroomstudenten van start. Er is plaats voor 30 studenten waarvan 6 plaatsen zijn gereserveerd voor kandidaten met een master tandheelkunde.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan VUmc Zigma, het zij-instroomprogramma geneeskunde van VUmc School of Medical Sciences, voldoe je aan de volgende toelatingseisen:

 1. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek.
 2. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg.
 3. Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is, of wanneer je geen onderwijs in de Nederlandse taal hebt afgesloten, een certificaat NT2-II. Dit is nodig omdat de voertaal van de opleiding Nederlands is.
 4. Je hebt één van onderstaande universitaire bacheloropleidingen afgerond of rondt deze af vóór 1 september 2018. Deze bacheloropleiding, of indien van toepassing de daarop volgende masteropleiding, heb je op het moment van de start van VUmc Zigma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond:
 • Biomedische wetenschappen
 • Biofarmaceutische wetenschappen
 • (Medische) Biologie
 • Diergeneeskunde
 • Farmacie
 • Gezondheidswetenschappen met major Biomedische wetenschappen
 • Gezondheid en leven
 • Liberal arts & sciences (pre-med)
 • Life sciences en technology met major Biomedische wetenschappen
 • Medische natuurwetenschappen
 • Psychobiologie
 • Technische geneeskunde
Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit in Nederland of in het buitenland studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.

Heb je een ander diploma en wil je toch meedoen?

In sommige gevallen kun je met een ander diploma dan van bovenstaande opleidingen toch deelnemen. Heb je een diploma van een universitaire bacheloropleiding met biomedische vakken? Dan ben je ook toelaatbaar als daarbij minimaal vier van onderstaande zeven basis kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen in je opleiding:

 •     Fysiologie van hart, nieren en longen 
 •     Moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
 •     Stofwisseling en Biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten
 •     Anatomie en embryologie
 •     Histologie van weefsels
 •     Infectie en afweersysteem 
 •     Hormonale regelsystemen

Je diploma laten beoordelen

Je kunt tijdens de aanmeldperiode een aanvraag indienen bij de zij-instroom selectiecommissie om te beoordelen of jouw vooropleiding voldoet voor deelname aan de selectieprocedure. Meld je dan eerst aan via de aanmeldlink op deze website en download daarna het formulier ' Aanvraag beoordeling vooropleiding VUmc Zigma 2018-2019’. Het geheel ingevulde formulier kun je per e-mail sturen aan: zij-instroom@vumc.nl. Stuur daarbij ook (digitaal) mee:

 •     een officiële cijferlijst met studiepunten (ECs) van je bacheloropleiding
 •     een overzicht van de gevolgde of te volgen studieonderdelen
 •     een uitgebreide omschrijvingen van de studieonderdelen.

Binnen twee weken krijg je een bevestiging van ontvangst.

Bij de beoordeling door de selectiecommissie of de kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen tijdens jouw vooropleiding, worden getoetst:

 • het niveau van de studielast van de vakken per domein: minimaal niveau 100 (universitair bachelor jaar 1) en minimaal 6 EC
 • de gebruikte leerboeken en in hoeverre het domein in de volle breedte behandeld is in de beschreven vakken

Heb je een diploma behaald in het buitenland?

Heb je een (voor)opleiding afgerond in het buitenland, ook dan moet de selectiecommissie jouw vooropleiding beoordelen. Vul bij je aanmelding het formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding 2018-2019" ook in.  
Indien je niet een vooropleiding in Nederland hebt afgerond moet je per 1 september 2018 in het bezit te zijn van een NT2-II certificaat. 

(november 2017)