Planning coschappen (studiepad) M15 en indeling op locaties

De medewerkers van de masterplanning delen jaarlijks voor alle masterjaren ruim 400 studenten in voor bijna alle coschappen/stages in VUmc en in de vele andere partnerziekenhuizen, binnen en buiten de regio Amsterdam. Het indelen van deze coschappen is een complexe aangelegenheid. De studiepaden zijn zo ingericht dat de gemiddelde reisafstand naar alle stageplaatsen van masterjaar 1 en 2 zoveel mogelijk gelijk is voor alle studenten. Je kunt daarom geen voorkeur voor de locaties van de stages opgeven, ook niet wanneer je geen recht meer hebt op het studentenreisproduct. Wat je kunt doen als je je recht op het studentenreisproduct verliest tijdens de masteropleiding vind je bij de informatie tegemoetkoming reiskosten.

Het is niet mogelijk om een stageplaats aan te vragen of te ruilen, de volgorde van stages te veranderen of je rooster anderszins te (laten) wijzigen. 

Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden - bijv. kindzorg, mantelzorg of topprestatieregeling - kun je eventueel een verzoek indienen om aanpassing(en) in het masterprogramma. Doe dit ruim van tevoren en altijd via de studieadviseurs. Zie: Verzoeken individuele aanpassingen masterstages.

Wanneer door uitval, bijvoorbeeld bij ziekte, een herplanning van het rooster nodig is, zullen de planners hun uiterste best doen om een zo gunstig mogelijke oplossing te vinden. Herplannen zal echter altijd leiden tot studievertraging. De planners streven er uiteraard naar deze vertraging zoveel mogelijk te beperken. 

Het coschaprooster

De locaties van de KTO’s en de coschappen in masterjaar 1 en 2 ontvang je 12 weken voor je startdatum van  het KTO interne geneeskunde. Het Voorbereiden Coschap (VCP) vindt altijd plaats in VUmc.

De coschappen volg je in verschillende ziekenhuizen, de KTO’s altijd in een zelfde ziekenhuis. 

Kijk voor het regelen of aanvragen van een stageplaats huisartsgeneeskunde op de Canvascourse ‘Coschap Huisartsgeneeskunde'.

Voor masterjaar 3 staat de startdatum van de semi-artsstage vast, net als de startdata van de coschappen in masterjaar 1 en 2. De wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs kun je zelf plannen - volgens de daarvoor geldende regels - direct na de semi-artsstage of voor het voorbereidend coschap (VCP)  in masterjaar 1. Het keuzeonderwijs mag altijd in vastgestelde roostervrije periodes in je masterprogramma worden ingepland (minimaal 2 weken), mits het niet overlapt met je coschaprooster.

Voor het coschap sociale geneeskunde en de semi-artsstage kun je wel een voorkeur opgeven voor het soort stage. Belangrijke informatie hierover vind je bij de informatie over sociale geneeskunde en bij de informatie over de semi-artsstage, zowel op deze website als in de betreffende course op Canvas.