Leessuggesties

Over studievaardigheden, met stip op 1 natuurlijk: 
Mirjam Pol. Nog Slimmer!  Wegwijzer voor effectief en efficiënt studeren. VU Uitgeverij, 2009.

Over studievaardigheden:                    
Mark Tigchelaar. Haal meer uit je hersenen - Over leer snellezen, geheugentechnieken en mindmapping. Bert Bakker Uitgeverij 2009.
Dit boek gaat uitgebreider in op het sneller lezen van teksten, ze beter en sneller te begrijpen en meer te onthouden zonder dat dit meer inspanning kost. Verder komen mindmappen, geheugentechnieken en methodes om de informatie in je hersenen beter te kunnen verwerken en hanteren aan de orde. Een prettig en overzichtelijk boek.

Over studievaardigheden:                    
Jan-Willem van den Brandhof. Gebruik je hersens - Werk slimmer Win tijd.Academic Service, 2007.
Voor wie er niet genoeg van kan krijgen: een nog dikker boek. Met veel praktische ‘breinvriendelijke technieken’ die kunnen helpen om je hersencapaciteit beter te benutten, sneller te lezen en te leren, effectiever informatie te verwerken, je geheugen te verbeteren en een breinvriendelijke omgeving te creëren. Met mooie voorbeelden en prachtige lay-out.

Over geheugentechnieken:
Foer, Joshua. Het Geheugenpaleis. De Bezige Bij, Amsterdam, 2012. 
Hoort op iedere academische kernboekenlijst te staan. Geschreven als een roman, leest als een trein. Waargebeurd verhaal. Een jonge journalist met een ‘beroerd geheugen’ komt per toeval in aanraking met geheugenatleten. Die willen hem hun geheimen wel vertellen, maar dan moet hij een jaar lang trainen om deel te gaan nemen aan de Amerikaanse geheugenkampioenschappen. In dit boek beschrijft hij die rit (hij haalt de kampioenschappen). En aan het einde weet je ongelooflijk veel over geheugentechnieken en dat het bij onthouden niet over intelligentie gaat maar om het creatief gebruiken van je hersenen.

Over studeren met dyslexie:
Hofmeester, N. Studeren met dyslexie. Informatie, praktische aanpak, noodzakelijke ontwikkelingen. Antwerpen – Apeldoorn, Garant, 2002.
Studeren met dyslexie op de middelbare school is weer wat anders dan studeren met dyslexie in het hoger onderwijs. Dit boek is daarom een welkom product.

Over mindmappen:
Buzan, Tony &Barry. Mindmappen – Voor een beter geheugen en creatiever denken. Pearson Education Benelux, 2008.
Tony Buzan is een Britse pedagoog die het mindmappen heeft uitgevonden. Soort van. Er zijn eindeloos veel boeken over mindmappen, maar dan liever een van de grootmeester zelf. Hij legt met veel enthousiasme en heerlijk veel zijpaden over de werking van het geheugen uit waarom mindmappen zo’n briljante techniek is.

Over de invloed van je jeugd:              
Alice Miller. Het drama van het begaafde kind -Op Zoek Naar Het Ware Zelf. Spectrum, 2009.
De eerste publicatie was in 1981. Destijds een baanbrekende publicatie. Tot op de dag van vandaag is het een belangrijk pamflet. Miller vertelt over de invloed die je kinderjaren op je latere ontwikkeling kan hebben. Specifiek gaat ze in op de ‘gave’ van kinderen om aan te voelen wat hun ouders willen dat je doet, zegt of laat en hoe ze zich daar ook naar gaan gedragen. Het ‘drama’ dat dit kan opleveren is dat je in een later stadium jouw eigen behoeften en verlangens verdringt en dat een vrij contact met de 'ware ik' in de weg staat.

Over (belangrijke) keuzes maken:          
Het slimme onbewuste – Ap Dijksterhuis
Ap Dijksterhuis is hoogleraar beslispsychologie. Hij heeft een schat aan ervaringen en experimenten geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat als het gaat om tevredenstellende besluiten, het onderbewuste een belangrijke rol speelt. Hij laat zien dat de kracht van rationaliteit (bv. ‘rijtjes’ maken) zwaar wordt overschat, in die zin, dat die manier weinig tot tevreden stellende resultaten leidt. Het is geen betoog van ‘volg je hart en alles komt goed’ helemaal niet. Het is wel een boek dat uitnodigt om het hoofd zijn functie wel te laten doen (verzamelen, categoriseren), maar dat als alle informatie binnen is, het de functie van het hart is om deze informatie te laten uitrollen, rijpen en te wegen. Met veel inspirerende voorbeelden en vooral veel wetenschappelijke experimenten bouwt hij zijn betoog op.

Over zelfvertrouwen:                            
Vergroot je zelfvertrouwen – Voel je goed en presteer beter, Robert Haringsma. Lannoo Uitgeverij 2012.
Een toegankelijk praktijkboek voor iedereen die onzeker is, op welk vlak dan ook. Psycholoog Robert Haringsma combineert de theorie met veel oefeningen. Hij heeft het in zijn boek over waardigheid en vaardigheid. Het blijkt dat als alleen waardigheid wordt gestimuleerd bij kinderen (“Je bent een kanjer, een prins, een geweldenaar!”), deze later veel problemen krijgen: ze worden ontslagen of buitengesloten omdat ze een inflated ego hebben gekregen, wat irritatie bij medemensen en overschatting van hun eigen capaciteiten oplevert. Aan de andere kant levert een te grote nadruk op vaardigheden de situatie op dat als deze ontoereikend zijn voor een bepaalde situatie (wat altijd een keer het geval zal zijn), de negatieve impact op het zelfbeeld meteen wel onevenredig groot is.

Hij stelt een combinatie van beide voor: een evenwicht tussen vaardigheid en waardigheid zorgt voor een stabiel zelfvertrouwen. Hij behandelt die combinatie verder vanuit het perspectief van de gedachten die je er over hebt, het gevoel dat je kunt hebben en gaat in op de situatie zelf waarbinnen het plaatsvindt. Voor al deze perspectieven geeft hij uitleg over achterliggende fenomenen en biedt meteen oefeningen aan (ze zijn namelijk alle drie te veranderen!).

Over hoe je krijgt wat je hebben wilt:     
Adviseren als tweede beroep, Hannah Nathans. Kluwer Uitgeverij, 2005.
Ook al heb je hartstikke gelijk, je krijgt het niet altijd. Dat kan in de nodige gevallen frustrerend zijn. Het blijkt een vak apart om jouw ideeën en adviezen geaccepteerd te krijgen. Echter, maar weinig mensen erkennen dat het een vak apart is. Dat het ook iets kan zeggen over jouw gebrek aan inzicht of strategieën. Het is een prachtig boek die vanuit veel verschillende vakgebieden inzoomt op jou als paradigma’s, het overwinnen van weerstand, rollen en rolconflicten, het opbouwen van formele en informele netwerken en het onderkennen van en omgaan met de organisatiecultuur. Lezen dus!

Over succes in je leven:                        
Stephen Covey, De zeven eigenschappen voor succes in je leven, Business Contact, 2010.
In dit boek worden zeven eigenschappen aangereikt, gebaseerd op universele principes, die je zullen helpen om je succesvol te voelen en te zijn. Het gaat hierbij niet om een hol economisch begrip van ‘succes’, maar een veeleer ingetogen en bescheiden, prettige gemoedstoestand, die uiteindelijk helpt om effectiever functioneren in werk en privéleven. De zeven eigenschappen die hij uitgebreid uitwerkt zijn:
1 - Wees proactief. Besef dat je altijd iets kunt doen aan je omstandigheden en zie hoe je je leven kunt gaan sturen.
2 - Begin met het einde voor ogen. Begin met een goede omschrijving van je doel, voor je ernaar kunt streven.
3 - Belangrijke zaken eerst. Maak onderscheid tussen wat belangrijk is voor het behalen van je doel en wat niet.
4 - Denk win-win. Als je je doel hebt gesteld, probeer dan met een ander samen te werken om jullie beider doelen te bereiken.
5 - Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Met anderen communiceren begint met luisteren en begrijpen - dat opent de dialoog.
6 - Synergie. Samenwerken levert altijd meer op dan wanneer je de afzonderlijke bijdragen zou optellen; dit is het principe van 'creatieve samenwerking'.
7 - Houd de zaag scherp. Voortdurende vernieuwing, bijsturing en herijking van de doelen.