STAP 1: Wil ik hier wel iets mee?

Het eerste waar je uit moet komen, is of het gebeurde voor jou van dermate belang is, dat je er verder over na wilt denken of er mee bezig wilt gaan. Hier zit weinig logica in soms, voor jezelf of voor je omgeving. Het kan ook andersom, dat iedereen roept “Daar moet je wat mee doen, dit laat je je toch niet gebeuren?!”, terwijl jij, om wat voor reden dan ook, dit niet zo ervaart.

Als het duidelijk is dat een bepaalde gedraging, bejegening of nalating van iemand die bij het onderwijs betrokken is, docent, secretaresse, medewerker van het onderwijsinstituut etc., voor jou echt een grond voor een klacht is, wat dan te doen?

Klik hier voor stap 2 'voorbereiding van het gesprek'.