STAP 2: Voorbereiding van het gesprek

Het eerste advies is: probeer de klacht die je hebt met de direct betrokkene zelf op te lossen. Dit staat ook als voorwaarde in een klachtenregeling of een regeling voor ongewenst gedrag. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, maar wellicht dat de onderstaande tips en suggesties je daarbij kunnen helpen:

  • Bespreek de situatie met vrienden en bekenden. Door het te delen laat je anderen ook hun kritische mening en inzicht over de situatie geven en wordt het vaak al helderder voor jezelf
  • Zet voor jezelf de zaken die een rol spelen in het conflict op papier. Op deze manier krijg je er meer zicht op. Probeer de tekst helder te houden. Dus: waarom voelde je je niet serieus genomen? Denk hier bijvoorbeeld aan: “Ik voelde mij niet serieus genomen want de docent heeft mijn verslag nauwelijks gelezen”
  • Probeer te onderscheiden wat jouw aandeel in het verhaal is en kijk hier nog eens naar. Waarom reageerde ik zo fel/verlegen etc.? Is deze reactie nieuw voor mij of roept het herkenning op van eerdere situaties? Weet ik waar deze reactie vandaan komt?

Als je bovenstaande toepast, ben je met zelfreflectie bezig. Zelfs voor een ervaren communicatiespecialist is dit geen gemakkelijke opgave!

Klik hier voor stap 3 'het gesprek'.