Verzoeken individuele aanpassingen in rooster masterstages

Wanneer je in omstandigheden verkeert waarin het niet mogelijk is om de masteropleiding geneeskunde via het reguliere programma met goed gevolg af te leggen, dan kun je een verzoek om aanpassing van het programma indienen bij het werkoverleg individuele aanpassingen masterstages.

Neem voordat je een verzoek indient altijd eerst contact op met de studieadviseurs om je casus toe te lichten. Vul het verzoekformulier in en neem dit mee naar je afspraak met de studieadviseur. De studieadviseur kan aangeven of er eventueel andere oplossingen zijn voor jouw probleem. Je verzoek wordt door het werkoverleg individuele aanpassingen masterstages pas in behandeling genomen als je contact hebt gehad met een studieadviseur.

Deadlines voor het aanleveren van je volledig ingevulde verzoekformulier (plus verklaringen/onderbouwingen etc.) zijn in 2020

  • 10 januari 2020
  • 6 maart 2020
  • 1 mei 2020
  • 26 juni 2020
  • 21 augustus 2020
  • 16 oktober 2020
  • 11 december 2020

Wanneer je je formulier na de betreffende datum inlevert, wordt deze pas bij het volgende overleg in behandeling genomen.

Zie ook: Regeling verzoek tot aanpassingen masterstages

empty