Extra tentamentijd

Er zijn twee groepen studenten die in aanmerking komen voor een half uur extra tentamentijd: 

A. Studenten met dyslexie
B. Studenten die Nederlands als tweede taal hebben

Ad. A Extra Tijd/ woordenboek/ vergroot tentamen voor studenten met dyslexie
Studenten kunnen bij aanmelding bij de VU aan het begin van de opleiding aangeven of er sprak is van dyslexie. Er wordt dan gevraagd een officiële dyslexieverklaring te overleggen, dit kan via een upload. In deze dyslexieverklaring moet in de conclusie worden aangegeven dat de vorm van dyslexie van de betreffende persoon leidt tot vertraging bij lezen, dan wel schrijven. Bevoegde deskundigen kunnen deskundigen van het IWAL zijn of orthopedagogen. 

De organisatie van de tentamens ziet op de presentielijst wie er recht heeft op extra tentamentijd en/of woordenboek. Zij zorgen er voor dat je plek in een (eventueel aparte zaal) wordt geregeld en de surveillanten op de hoogte zijn. 

Denk eraan dat je een studentendecaan ook op de hoogte stelt van dyslexie (of functiebeperking of persoonlijke omstandigheden), in verband met mogelijk recht op verlenging studiefinanciering. Check Canvas voor hun contactgegevens 

Ad. B Extra Tijd voor studenten met Nederlands als tweede taal
Studenten die minder dan vijf jaar in Nederland wonen kunnen een verzoek indienen bij de studieadviseur voor het gebruik van een (taal)woordenboek tijdens het tentamen en voor verlenging van de examentijd met een half uur. Deze regeling geldt alleen voor de eerste drie jaar dat je ingeschreven bent! Dit kan niet digitaal geregeld worden, wij vragen je hiervoor langs te komen bij de studieadviseur.