Bachelor geneeskunde jaar 1

De bacheloropleiding bestaat uit drie jaar. In het eerste jaar leer je over de bouw en het functioneren van de volwassen mens. Het eerste jaar bestaat uit twee semesters. Het eerste semester bestaat uit vijf cursussen, het tweede semester uit vier cursussen en de zorgstage. 

VUmc-compas Jaar 1

Opbouw studieweek


Tijdens de bachelor werk je elke week vanuit een ander patiëntprobleem. Dat probleem vormt het uitgangspunt van het onderwijs van de week. Je hebt per week veertien onderwijscontacturen bestaande uit hoorcolleges, studiegroepbijeenkomsten, practica en in de laatste week van de cursus een tentamen. Hoe een gemiddelde week eruitziet, zie je in het schema hieronder. 

Schema jaar 1

Hoorcolleges


Tijdens de week volg je een aantal colleges. Je begint de week met een patiëntcollege. Tijdens dat college maak je kennis met de patiënt. Het klinisch redeneren, waarbij je op systematische wijze de complexe klacht van een patiënt leert analyseren en via de diagnose tot een therapie komt. Tijdens colleges wordt ook moeilijke studiestof nader toegelicht, aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de medische wetenschap in relatie tot de stof die in het weekthema aan de orde komt.

Studiegroep


Met de informatie die je hebt gekregen bij het patiëntcollege ga je in je studiegroep aan de slag. Die studiegroep bestaat uit twaalf studenten onder leiding van een tutor. Je werkt samen aan het vinden van antwoorden op de studieopdrachten en presenteert aan het einde van de week aan elkaar.

Practicum


Elke week doe je twee practica. In de regel is één practicum gewijd aan het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om een goede arts te worden, zoals gesprekken voeren, lichamelijk onderzoek doen of in het kader van je academische vorming. Het tweede practicum is gericht op verdieping en illustratie van de studiestof van de cursus, zoals anatomie of fysiologie.

Stage


Aan het eind van het eerste jaar loop je de zorgstage. Tijdens deze stage werk je als verpleeghulp in een zorginstelling (bv. een ziekenhuis of verpleeghuis). Op deze manier maak je alvast kennis met het werken in de zorg.