Leerlijn Academische Vorming: Wetenschap beoefenen, wetenschap toepassen en reflectie op wetenschap

Artsen die zijn opgeleid in VUmc zijn niet alleen expert op medisch gebied. Ze passen hun eigen handelen aan op nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, ze reflecteren kritisch op hun eigen handelen, en ze zijn zich bewust van maatschappelijke en ethische aspecten van de medische beroepsuitoefening. 

De leerlijn academische vorming is opgebouwd uit twee componenten:

  1. een Bildungs-component met aandacht voor wetenschapsgeschiedenis, wetenschapsfilosofie- en -ethiek;
  2. de wetenschappelijke bijdrage van de arts door middel van methoden en technieken en klinisch redeneren.

Studenten geneeskunde die zijn opgeleid in VUmc zijn niet alleen expert op medisch gebied. Ze begrijpen ook de wetenschappelijke basis van de geneeskunde en passen hun handelen aan op nieuwe inzichten uit dit onderzoek. Ze reflecteren op de maatschappelijke en ethische aspecten van medische wetenschap en beroepsuitoefening.

De leerlijn academische vorming is opgebouwd uit drie componenten:

  1. het leren uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het leren toepassen van wetenschappelijke kennis in de klinische praktijk;
  3. het leren reflecteren op wetenschap vanuit wetenschapsfilosofie en -geschiedenis.

Je vindt de onderdelen van academische vorming terug in een aantal cursussen en stages die hieraan geheel gewijd zijn. Het leren uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren in MWO1, MWO 2 en praktijkstage Academische Vorming. Reflectie op wetenschap kom je bijvoorbeeld tegen in de cursussen Arts en Patiënt, waarmee elk semester, op 3.1. na, in de bachelor worden afgesloten.

De wetenschappelijke stage komt aan bod in de masteropleiding. Het toepassen van wetenschappelijke kennis vind je terug in het geven van voordrachten, referaten, het schrijven van essays en in het onderwijs klinisch redeneren.