Leerlijn interculturalisatie en diversiteit: Omgaan met verschillende culturen en diversiteit

Om goede kwaliteit van zorg te leveren aan een diverse patiëntenpopulatie hebben we artsen nodig die cultureel competent zijn en diversiteitsbewust. Hiermee bedoelen we dat je om kunt gaan met culturele, religieuze of etnische verschillen, maar ook dat je je bewust bent van verschillen in gender en klasse.

Je leert onder andere over culturele en andere aspecten van diversiteit in relatie tot gezondheidsverschillen en sociale ongelijkheid. Sommige ziekten komen bijvoorbeeld meer voor bij bepaalde groepen mensen. Verder willen we je bewustzijn bijbrengen voor verschillen in de communicatie (zoals sekseverschillen, laaggeletterdheid en culturele verschillen). Om dit te bereiken heb je een open blik nodig en kun je kritisch reflecteren op je eigen aannames, waarden en gewoonten die je hebt bij de interactie met anderen.

In de bachelor vind je interculturalisatie en diversiteit vooral in practica en studieopdrachten. In de master komt het culturele interview aan bod, en krijg je onderwijs over dit onderwerp tijdens de terugkomdagen en het symposium.