Leerlijn medische ethiek en recht: Omgaan met ethische en juridische vraagstukken

Het maken van een goede afweging bij het nemen van beslissingen is één van de taken van een arts. Zo’n afweging vindt plaats binnen ethische en juridische kaders. Binnen de leerlijn medische ethiek en recht willen we je bewust maken van deze ethische en juridische denkkaders en hierop te leren reflecteren en argumenteren. Verschillende thema’s komen aan bod zoals grondslagen van de medische ethiek, goed hulpverlenerschap, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim, geestelijke gezondheidszorg en einde van het leven.

Je vindt het onderwijs over ethiek en recht vooral terug in verschillende practica in de cursussen Arts en patiënt  in de bacheloropleiding. In de master gebruiken we het moreel beraad, een methode om medisch-ethische dilemma’s te bespreken. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van wat jullie zelf meemaken. Voorts zijn er symposia/workshops.