Leerlijn patiëntveiligheid

Met de leerlijn patiëntveiligheid leer je je proactief op te stellen ten aanzien van patiëntveiligheid. Je leert risico’s herkennen, oorzaken van incidenten analyseren en maakt kennis met manieren om samen met collega’s en patiënten patiëntveiligheid te verhogen. Binnen de leerlijn zijn elf thema’s over patiëntveiligheid opgenomen, gebaseerd op de adviezen van World Health Organization (WHO) en landelijke richtlijnen. Dit zijn 6 algemene thema’s, zoals  bijdragen aan veiligheidscultuur en actief omgaan met incidenten, en 5 specifieke thema’s, zoals infecties minimaliseren en medicatieveiligheid. VUmc heeft hier één extra thema aan toegevoegd, namelijk diagnostische fouten. Je komt het thema patiëntveiligheid in de bacheloropleiding tegen in practica en studieopdrachten en in de masteropleiding bij trainingen.