Leerlijn reflectie: Reflecteren op eigen functioneren

Reflectie op je eigen ervaringen, fouten en successen, idealen en persoonlijke kwaliteiten is essentieel voor je ontwikkeling tot een competente, evenwichtige arts. Reflectie voedt en steunt de overige competenties van de arts.

Het doel van reflectie is dat je je ontwikkelt tot een kritische beroepsbeoefenaar die in staat is om zijn gedrag bij te sturen, weloverwogen keuzes te maken en verantwoording af te leggen.

In de bacheloropleiding volg je acht reflectiepractica. In elk van deze practica komt ook minstens één andere competentie aan bod.  In deze practica kijk je terug  op (indrukwekkende) onderwijservaringen, zoals het eerste snijzaalpracticum of kijk je vooruit naar op praktijkonderwijs, zoals de praktijkstages zorg en huisartsgeneeskunde. Aan de stages zijn ook schriftelijke reflectieopdrachten gekoppeld.

In de masteropleiding volg je een aantal intervisiebijeenkomsten in een kleine groep coassistenten. Iedereen brengt eigen ervaringen in, bijvoorbeeld de angst om fouten te maken, maar ook enthousiasme voor het vak en kwaliteiten die daarin tot uiting komen, zoals compassie met de patiënt.