Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling staat voor groei in professionaliteit. Professionaliteit is hét kenmerk van een goede arts die over competenties beschikt zoals goed kunnen communiceren, reflecteren en organiseren. Als lid van de beroepsgroep van artsen heb je een professionele verantwoordelijkheid naar de samenleving. Hoe weet je dat je bloed afneemt bij de juiste patiënt? Hoe kun je de taalvaardigheden van de patiënt inschatten, en wanneer weet je of je een tolk in moet schakelen? Wat mag je wel en niet op Facebook zetten of Whatsappen naar je vrienden? Wat doe je als de problemen van een patiënt je persoonlijk raken?

Bij professionele ontwikkeling gaat het om goed zijn en goed blijven in je vak. Als student maak je hier een begin mee en als je eenmaal arts bent ga je daar je leven lang mee door. Tijdens je hele carrière blijf je jezelf verder ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om medisch inhoudelijke kennis, maar juist ook om de niet-medisch inhoudelijke competenties, zoals communiceren met elkaar en de wijze waarop je met ethische kwesties omgaat. 

Een goede dokter kan meer dan alleen medische kennis toepassen. Je hebt naast je kennis, ook vaardigheden en een juiste attitude nodig. Dit noemen we de competenties. Bij VUmc School of Medical Sciences verdelen we die competenties in de volgende acht rollen van een arts: medisch expert, communicator, academicus, gezondheidsbevorderaar, samenwerker, organisator, beroepsbeoefenaar en reflector. Deze acht rollen zijn met elkaar verweven in acht thema’s die we leerlijnen noemen. Deze leerlijnen samen vormen de onderwijslijn professionele ontwikkeling. Deze onderwijslijn loopt door de gehele bachelor- en masteropleiding geneeskunde en zorgt ervoor dat je een goede aansluiting op je vervolgopleiding hebt.

Waar zit professionele ontwikkeling in de bacheloropleiding?


In de bacheloropleiding komt de theorie van een aantal competentiedomeinen (zoals communicatie, academicus) aan de orde zodat je goed bent voorbereid op de masteropleiding.  Binnen de bacheloropleiding komen de thema’s van de leerlijnen op twee manieren aan bod. Het accent van de leerlijnen ligt in de cursussen 'arts en patiënt'. Hier komen de thema’s expliciet aan bod. Daarnaast vind je de thema’s terug in de overige cursussen en dan vooral als ze binnen de inhoud van een cursus passen. Je leert over professionele ontwikkeling in studiegroepen, practica en praktijktaken tijdens de stages. De professionele en persoonlijke groei die je doormaakt houd je bij in je eigen digitale portfolio.
In de bacheloropleiding oefen je aan de hand van casuïstiek op papier en oefen je de medische communicatie en het lichamelijk onderzoek met elkaar. Je kijkt mee met professionals en je past toe wat je geleerd hebt tijdens twee korte stages. Patiëntveiligheid betekent bijvoorbeeld dat je werkt op een manier die de gezondheid en veiligheid van patiënten zoveel mogelijk garandeert en (verdere) problemen voorkomt. Bijvoorbeeld door je handen vaak en goed te wassen en geen sieraden te dragen in bepaalde omstandigheden. En heb je gevraagd of de patiënt allergisch is voor jodium? Het bedhek weer omhoog gezet? Wat houdt de geheimhoudingsplicht van de dokter eigenlijk in, en wat kun je wel en niet bespreken met je huisgenoten, die geen geneeskunde studeren?

Meer weten?


Bekijk de leerlijnen van professionele ontwikkeling

Heb je vragen waarop de antwoorden niet op de website te vinden zijn? Dan kun je mailen met Anne Polman Tuin (a.polmantuin@vumc.nl)