Academische vorming (academische kern)

Academische vorming is een belangrijk onderdeel van het bachelorprogramma. Het gaat hierbij om: wijsgerige vorming/wetenschapsfilosofie/wetenschapsgeschiedenis, methoden & technieken van wetenschappelijk onderzoek, kritisch redeneren/academische vaardigheden en academisch Engels.

De academische vorming komt in al het onderwijs in de bachelor aan de orde. Specifieke aandacht wordt besteed tijdens de cursussen 'medisch wetenschappelijk onderzoek 1 en 2', de cursussen 'arts en patiënt 1 t/m 4, de bachelorthesis en de facultaire minor. Daarnaast is academische vorming onderdeel van de studiegroepen middels studieopdrachten, presentaties, refereren en de klinisch redeneren lijn.