Bachelor geneeskunde jaar 2

Opbouw opleiding

 

De bacheloropleiding bestaat uit drie jaar. Het tweede jaar van de bachelor geneeskunde kent dezelfde opbouw als Bachelor geneeskunde jaar 1. In het tweede jaar wordt de ontwikkeling van de mens (man en vrouw) behandeld en de beginselen van de ziekteleer. Het tweede jaar bestaat uit twee semesters, die ieder bestaat uit vijf cursussen. Longitudinaal, gedurende het hele tweede jaar voortbouwend op het eerste jaar zijn de lijnen Professionele ontwikkeling 3 resp. 4, en Medisch expert 3 resp. 4 geprogrammeerd.  

VUmc-compas_2

Opbouw studieweek

Tijdens de bachelor werk je elke week vanuit een ander patiëntprobleem. Dat probleem vormt het uitgangspunt voor het onderwijs van de week. Je hebt per week twaalf onderwijscontacturen bestaande uit hoorcolleges, studiegroepbijeenkomsten, practica en in de laatste week van een cursus een tentamen. Hoe zo'n gemiddelde week eruitziet, zie je in het schema hieronder. 

Studieweek jaar 2 2018-2019  

Hoorcolleges

Tijdens de week heb je een aantal colleges. Je begint de week met een patiëntcollege. Tijdens dat college maak je kennis met de patiënt. Het klinisch redeneren, waarbij je op systematische wijze de complexe klacht van een patiënt leert analyseren en via de diagnose tot een therapie komt. Tijdens colleges wordt ook moeilijke studiestof nader toegelicht, aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de medische wetenschap in relatie tot de stof die in het weekthema aan de orde komt.

Studiegroep

Met de informatie die je hebt gekregen bij het patiëntcollege ga je in je studiegroep aan de slag. Die studiegroep bestaat uit twaalf studenten onder leiding van een tutor. Je werkt samen aan het vinden van antwoorden op de studieopdrachten en presenteert die aan het einde van de week aan elkaar.

Practicum

Elke week doe je twee practica. Eén practicum is gewijd aan het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om een goede arts te worden, zoals gesprekken voeren en lichamelijk onderzoek doen. Het tweede practicum is gericht op verdieping en illustratie van de studiestof van de cursus, zoals anatomie of fysiologie.

Praktijkstage huisartsgeneeskunde

In het tweede jaar loop je gedurende een half jaar ook de Praktijkstage huisartsgeneeskunde. Tijdens deze stage maak je kennis met het werk van de huisarts in een huisartsenpraktijk. 

Praktijkstage academische vorming

In het tweede jaar loop je ook gedurende een half jaar de Praktijkstage academische vorming. Tijdens deze stage maak je kennis met het werk van (medisch) wetenschappelijk onderzoekers, die werkzaam zijn in de Onderzoeksinstituten van het Amsterdam UMC.