Medisch Expert

Geneeskunde kan enerzijds worden gezien als kennisdomein en anderzijds als competentiegebied bij de voorbereiding voor het beroep van arts. Daarbij gaat het juist om toepassen van geneeskundige kennis in specifieke gezondheidszorgsituaties. Dit onderwijs is ondergebracht in de onderwijslijn 'medisch expert' (module medisch expert 1 t/m 5) dat gedurende de hele bachelor wordt gegeven, behalve tijdens het eerste semester van jaar 3.